Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wojewoda wypowiada porozumienie ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków

red

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wypowiedział umowę ze stołecznym konserwatorem zabytków. Od 1 listopada 2017 roku pieczę nad warszawskimi zabytkami przejmie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

04.08.2010 WARSZAWA , KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , LUDZIE ZGROMADZENI PRZED KRZYZEM POD PALACEM PREZYDENCKIM . KRZYZ POSTAWIONY PO TRAGEDII SMOLENSKIEJ , MIAL BYC PRZENIESIONY W DO KOSCIOLA SW. ANNY LECZ W WYNIKU PRZEPYCHANEK Z OBRONCAMI KRZYZA POZOSTAL NA OBECNYM MIEJSCU . FOT. FRANCISZEK MAZUR / AGENCJA GAZETA SLOWA KLUCZOWE: KRZYZ KATASTROFA SMOLENSKA PALAC PREZYDENCKI OBRONCY KRZYZA ZALOBA ZDJĘCIE DO WKŁADKI: DGWRP Gazeta WyborczaKraj
W PiS mówią, że pomnik smoleński stanie przed Pałacem Prezydenckim, bo to miejsce wybrał naród. Na zdjęciu: 4 sierpnia 2010 r.
FRANCISZEK MAZUR

Porozumienie zostało zawarte w 2003 roku z inicjatywy prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, w 2005 roku podpisano aneks do umowy rozszerzający jej zakres. Na jego mocy stołeczny konserwator sprawował pieczę nad większością zabytków w Warszawie, wydawał pozwolenia na prace konserwatorskie, roboty budowlane wokół zabytków, wycinkę drzew, opiniował lokalizację pomników. Kontrowersje wzbudza szczególnie ostatni punkt. Niektórzy przypuszczają, że decyzja wojewody to pierwszy krok, by otworzyć drogę do budowy pomnika na Krakowskim Przedmieściu.Pojawiają się pytania o organizację pracy i obciążenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zbyt dużą ilością spraw. Niewydanie decyzji w terminie może skutkować domniemaną zgodą.

Obecnie w biurze stołecznego konserwatora zabytków pracuje około 50 osób. Zmieniła się też skala prowadzonych inwestycji i działań:

Przez te 15 lat zupełnie zmieniły się wyzwania, jakie stoją przed konserwatorem w Warszawie. Napór inwestycyjny i liczba spraw są nieporównywalne z tym, co było przed 2003 r. W tej chwili Stołeczny Konserwator tylko w ciągu roku wydaje prawie 5000 decyzji, ok. 1000 postanowień (uzgodnienia w zakresie obiektów ewidencyjnych) i wydaje 2000 zaleceń. To dużo więcej niż na całym Mazowszu razem wziętym. Nierzadko są to sprawy trudne i wymagające dokładnych, rzetelnych analiz

— mówi Michał Krasucki —  stołeczny konserwator zabytków.

Co w praktyce oznacza decyzja wojewody?

Nic innego niż to, że na terenie całego miasta wszelkich uzgodnień będzie dokonywał już Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. I dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak też tych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Dodatkowo Mazowiecki Konserwator przejmuje też kompetencje do prowadzenia kontroli. W ten sposób wracamy do stanu sprzed 2003 r., kiedy w Polsce funkcjonowali wyłącznie wojewódzcy konserwatorzy.

— tłumaczy Michał Krasucki - stołeczny konserwator zabytków.

Wypowiedzenie zacznie obowiązywać od 1 listopada 2017 roku. Od tego momentu Stołeczne Biuro Konserwatora Zabytków będzie się zajmowało: prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków i realizacją programu opieki nad zabytkami, przyznawaniem dotacji na renowacje zabytków oraz działania edukacyjne.

ZOBACZ ZDJĘCIA >>>

    Więcej o:

Skomentuj:

Wojewoda wypowiada porozumienie ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków