Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zaprojektuj Pole Mokotowskie. Stwórz wizję dla warszawskiego Central Parku [KONKURS]

AO

Urząd Miasta w Warszawie wraz z warszawskim oddziałem SARP ogłosili jednoetapowy konkurs realizacyjny na projekt rewitalizacji parku Pole Mokotowskie.

09.08.2015 Warszawa . Park Pole Mokotowskie . Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta SLOWA KLUCZOWE: jesien spacer wypoczynek relaks zielen /FR/ ZDJĘCIE DO WKŁADKI: DLOWA Strony Lokalne Warszawa
Pole Mokotowskie na granicy Ochoty i Mokotowa to najbardziej popularny park w mieście
FRANCISZEK MAZUR

Pole Mokotowskie jest jednym z największych ogólnodostępnych terenów zielonych w centralnej części miasta. To miejsce rekreacji chętnie odwiedzane przez mieszkańców Warszawy. To, w jaki sposób jest na co dzień używane, pokazują badania i konsultacje społeczne. Obserwacje, wnioski i postulaty zgromadzone podczas prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat konsultacji zostały zawarte w master planie zatytułowanym: Jakie Pole Mokotowskie? W 150-stronicowym dokumencie architekci znajdą między innymi analizę użycia poszczególnych stref oraz wyniki pierwszych w Polsce warsztatów urbanistycznych charrette, w których wzięli udział mieszkańcy Warszawy, na co dzień przedstawiciele różnych profesji, a zarazem użytkownicy parku. Charrette to narzędzie służące wspólnemu projektowaniu i mediacji w sytuacjach konfliktu. Organizatorzy konkursu wskazują wspomniany master plan jako źródło wiedzy i wytycznych potrzebnych do przygotowania projektu konkursowego.

Pole Mokotowskie - historia w pigułce: lotnisko, tor wyścigowy, park

Początkowo obszar Pola Mokotowskiego zajmował przestrzeń 200 ha - dzisiaj to 68 hektarów terenów zielonych w centralnej części Warszawy. Od 1818 roku teren ten został przeznaczony na tzw. pole wojenne. W 1841 roku wybudowano tu drewniany stadion (później rozebrany), na którym odbywały się wyścigi konne. W latach 1910-1939 Pole Mokotowskie pełniło funkcję lotniska. To tu odbywały się pierwsze starty aeroplanów. Współczesny kształt parku został ustalony około 40 lat temu. Czytelny do dziś układ kompozycyjny wynika z projektu opracowanego przez Stanisława Bolka. Zakomponował on wyraziste, okrągłe wnętrza parkowe zorganizowane wokół różnych funkcji.

Jakie Pole Mokotowskie?

Jak wynika z przeprowadzonych badań [wnioski i wytyczne zawarto we wspominanym wyżej master planie], mieszkańcy Warszawy cenią otwarty, nieformalny, miejscami dziki charakter Pola Mokotowskiego. Dostrzeżono osiowy charakter parku i jego podział na dwie części: śródmiejską i ochocką. Zwracano uwagę na konieczność wytyczenia osobnych ścieżek dla pieszych, rowerzystów i rolkarzy. Zadaniem czekającym na  architektów będzie zaprojektowanie małej architektury: koszy na śmieci, ławek czy stojaków na rowery.

Zdaniem badanych w przestrzeni parku nie powinno zabraknąć toalet publicznych, brakuje też ogródków kawiarnianych. Jednym z wyzwań przed jakim staną architekci, jest skomplikowana struktura własnościowa Pola Mokotowskiego. Teren, na którym rozciąga się park, ma różnych właścicieli m.in.: Skarb Państwa, Politechnikę Warszawską, Urząd Miasta Warszawy (obszary te zaznaczono na planach znajdujących się w master planie). Ponadto część terenów została oddana w użytkowanie wieczyste prywatnym właścicielom. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku restauracji Jeff's lub Klubu Park. Skomplikowana sytuacja prawna i własnościowa od lat hamuje remont stadionu "Skry". Trwają starania o to, by miasto przejęło te tereny i po rewitalizacji udostępniło mieszkańcom. Kolejnym zagadnieniem, które trzeba rozwiązać w projekcie, jest sposób zagospodarowania przyłączonych do parku i zrekultywowanych terenów MPO (około 5 ha). Na ten cel zarezerwowano już 16 mln złotych pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Kwestią sporną jest wyznaczenie osobnej strefy, w której mogłyby swobodnie biegać psy. Próba realizacji wybiegu dla psów kilka lat temu spotkała się z dużym sprzeciwem mieszkańców i w końcu została porzucona. 

Porządkowanie parku i strefy aktywności

Agnieszka Kłąb z Urzędu Miasta zwraca uwagę na konieczność uporządkowania parku, tzn. wydzielenie różnych funkcji i stref aktywności, np. miejsc przeznaczonych na cichą lekturę, strefę sportu czy ostoję dzikiej przyrody. Przewidziano też remont głównego stawu i prowadzącego do niego kanału. Miasto planuje usprawnienie komunikacji i wymianę ścieżek. W miejsce asfaltu pojawi się nawierzchnia mineralna.

Pole Mokotowskie ma zyskać nową identyfikację wizualną - graficzne oznaczenia pomogą w orientacji w terenie oraz podkreślą wejścia do parku. Master plan przewiduje także większy plac zabaw dla dzieci, plac sensoryczny oraz miejsce na lodowisko. Jak widać, zakres prac projektowych jest niemały. Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę zarówno wnętrza parku, jak i projekt zielonej ściany, która odgradza Pole Mokotowskie od otaczających je arterii komunikacyjnych. To w sumie 68 hektarów terenów zielonych w centralnej lokalizacji. Zadanie nie jest łatwe. Pole Mokotowskie to chętnie odwiedzany i lubiany przez mieszkańców park. Trzeba go poprawić, nie zepsuć. 

Harmonogram i informacje o konkursie

Do zadań architektów zgodnie z wytycznymi konkursu należy:

  • opracowanie koncepcji całościowej Parku Pole Mokotowskie składającej się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych oraz projektu zieleni, w powiązaniu do terenów otaczających;
  • przygotowanie szczegółowej koncepcji obszarów węzłowych a także obiektów kubaturowych i obiektów małej architektury;
  • zaproponowanie obsługi komunikacyjnej terenu będącego w zakresie opracowania, w tym komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej oraz rozwiązań proekologicznych do zastosowania w parku.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy zgłaszać do 16 lutego 2018 roku ( w formie pisemnej na adres Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskichul. Foksal 2, 00-366 Warszawa). Termin nadsyłania prac wyznaczono na 19 czerwca, a ogłoszenie wyników planowane jest na 6 lipca 2018 roku. Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie na stronie konkursu pod adresem: http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl/.

Pierwsza nagroda w konkursie na projekt rewitalizacji Pola Mokotowskiego to 60 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. Dla zdobywców II miejsca przewidziano 40 tys. zł i 20 tys. zł dla autorów pracy wyróżnionej III nagrodą.

ZOBACZ ZDJĘCIA >>>

    Więcej o:

Skomentuj:

Zaprojektuj Pole Mokotowskie. Stwórz wizję dla warszawskiego Central Parku [KONKURS]