Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

W Jaworznie powstanie zielona dzielnica. Projektuje ją Horizone Studio

Redakcja Pressland

W Jaworznie-Szczakowej, na blisko 20-hektarowym terenie po dawnej cementowni ma powstać oryginalna inwestycja - SILO. Wyróżniać ją ma niespotykany w polskich realiach wskaźnik udziału obszarów zieleni: zielona pozostanie połowa zagospodarowywanego terenu. Za projekt odpowiada krakowskie biuro Horizone Studio.

SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
Wiz. materiały prasowe

Zieleń w roli głównej

SILO to projekt urbanistyczny, mający na celu rewitalizacje zdegradowanych obszarów oraz inicjowanie rozwoju lokalnych społeczności poprzez ekologiczne projektowanie. Nie chciano, aby budynki o różnej skali tworzyły w przestrzeni zamknięte enklawy. Zrezygnowano z zabudowy kwartałowej na rzecz otwartych, zielonych podwórek z kompostownikami, grządkami i sadami drzew owocowych przechodzącymi w zieleń sąsiednich lasów.

Nowe osiedl zaprojektowane zostało w taki sposób, aby obecne i przyszłe pokolenia mogły cieszyć się komfortem użytkowania nowej przestrzeni Jaworzna bez negatywnych konsekwencji dla środowiska. Koncepcja zakłada powstanie dzielnicy, w której nowoczesna architektura przeplata się z terenami zielonymi. Zostaną wydzielone przestrzenie prywatne i ogólnodostępne oraz główne strefy funkcjonalne osiedla sprzyjające integracji mieszkańców w różnym wieku, tj. tereny rekreacyjne, sportowe, związane z edukacją i kulturą, wielofunkcyjne place. Dodatkowym atutem miejsca będzie wykorzystanie istniejących zasobów leśnych i wodnych do celów krajobrazowych i rekreacyjnych. Przyjazny klimat zapewni mieszkańcom zdrowe i komfortowe życie

 – mówi Dominik Darasz, partner biura architektonicznego Horizone Studio, odpowiedzialnego za opracowanie projektu SILO w Jaworznie.

Osiedle powstanie w trójkącie ulic Jana III Sobieskiego, Bukowskiej oraz linii kolejowej E30. Obszar ten sąsiaduje z lasami od zachodu i północy oraz Parkiem Gródek od południa. W promieniu 2 km znajdują się Zalew Sosina, centrum nurkowania oraz działki przewidziane w studium zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna pod pole golfowe.

SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
Wiz. materiały prasowe

Wzdłuż potoku Łużnik, ze stawem i rozlewiskiem, powstanie zielona oś osiedla zaprojektowana jako Park Rzeczny, który wnikać ma pomiędzy zabudowę w głąb dzielnicy. Między budynkami powstaną ścieżki i oczka wodne, które wraz z zielenią utworzą naturalny filtr powietrza, absorbujący lotne związki trujące i podnoszący wilgotność powietrza latem.

Przestrzeń z infrastrukturą

W centralnej części osiedla usytuowane mają być plac targowy, szkoła i dwa przedszkola, a na granicy z istniejącą dzielnicą Pieczyska zaplanowano ulicę handlową o uspokojonym ruchu. Projekt SILO wykorzystuje istniejącą sieć dróg rowerowych, wpisuje się również w komunikacyjną politykę miasta. O bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zadbano poprzez zastosowanie rond, podniesionych skrzyżowań oraz spowalniaczy ruchu kołowego. Teren osiedla stanowić ma strefę uspokojenia ruchu.

Pod każdym z zespołów budynków znajdować się będą wyniesione o pół kondygnacji podziemne platformy parkingowe, które wydzielą przestrzenie prywatne od ogólnodostępnych i uwolnią teren od parkujących samochodów. Na styku dzielnic pojawią się natomiast wielopoziomowe parkingi naziemne. W ten sposób uwolniona zostanie przestrzeń między budynkami i będzie więcej miejsca na zieleń, sport i rekreację.

SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
Wiz. materiały prasowe

Dzielnica będzie miała zróżnicowaną zabudowę. Od strony parku przewidziano budynki w zabudowie szeregowej, które stopniowo przechodzić będą w bardziej zwartą zabudowę wielorodzinną o średniej intensywności, aż po zabudowę pierzejową wzdłuż pasażu miejskiego. Budynki wielorodzinne o najwyższej intensywności usytuowane będą w północnej części terenu, sąsiadującej bezpośrednio z linią kolejową. To bariera akustyczna zagospodarowywanego obszaru.

Po dawnej cementowni pozostały kilkudziesięciometrowe silosy. Zostaną one zaadaptowane m.in. na nowoczesne centrum wspinaczkowe. Iluminowane i kolorowe, mają tworzyć charakterystyczny element identyfikacji miejsca. Wokół nich zaplanowano miejski plac i wioskę sportową z centrum sportów wodnych i zespołowych. Wzdłuż linii kolejowej mają znajdować się tory lekkoatletyczne, trasy biegowe i parkour, siłownie oraz strefa pikników sąsiedzkich.

SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
Wiz. materiały prasowe

Ekologiczne rozwiązania

Budynki będą wykonane w technologii pasywnej, czyli o znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię. Na retencyjnych zielonych dachach zainstalowany będzie system odprowadzania deszczówki, która trafi do lokalnych zbiorników wodnych.Dla mieszkańców posiadających auta elektryczne przewidziano miejsca parkingowe wyposażone w infrastrukturę do ładowania baterii.

Ścieżki rowerowe i dostępność środków komunikacji publicznej, w tym nowej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (prace nad stacja Jaworzno-Szczakowa mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2019 roku, całą zaś linię Kraków–Katowice PKP planuje oddać do użytku w 2020 roku), sprawią, że osiedle będzie bardzo dobrze skomunikowane.

W SILO powstanie docelowo około 2500 mieszkań dla 5000 mieszkańców. Wstępnie szacuje się, że realizacja podzielona na etapy potrwać ma do 2035 roku. Przewidywany koszt inwestycji to pół miliarda złotych.

Krakowska firma Slag Recycling należy do brytyjskiej grupy kapitałowej St. Paul's Developments, znanej z realizacji ambitnych projektów rewitalizacyjnych na Wyspach. W Łodzi od 2007 roku spółki z grupy SPD zaangażowane są w rewitalizację dzielnicy Księży Młyn.

Lokalizacja: Jaworzno-Szczakowa

Inwestor: SLAG Recycling/grupa St. Paul’s Developments

Architekt: HORIZONE Studio

Obszar objęty projektem: ok. 20 ha

Powierzchnia całkowita: ok. 154 900 m2

Funkcje: mieszkaniowe (ok. 80 proc.), usługowe, sportowo-rekreacyjne, inne.

Liczba mieszkań: ok. 2500

Szacowana liczba mieszkańców: ok. 5000

Powierzchnia biologicznie czynna: ok. 48%

SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
SILO - nowa inwestycja w Jaworznie-Szczakowej
Wiz. materiały prasowe
    Więcej o:

Skomentuj:

W Jaworznie powstanie zielona dzielnica. Projektuje ją Horizone Studio