Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Tak zmieni się obszar pokolejowy wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu [WYNIKI KONKURSU]

Redakcja Pressland/WG

Rozstrzygnięto właśnie konkurs "Akupunktura miasta" na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu. Zwycięską pracę przygotowali Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska i Anna Okoń z Wrocławia.

Koncepcja zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu. Proj. Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska i Anna Okoń
Koncepcja zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu. Proj. Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska i Anna Okoń.
Wiz. Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska i Anna Okoń

Wrocławscy architekci dostrzegli w pokolejowych terenach olbrzymi potencjał. Ma być to przestrzeń łącząca wiele funkcji - komercyjnych, socjalnych i publicznych. Zaproponowali wyraźny podział na część dolną, bardziej otwartą na poziomie ul. Małachowskiego oraz górną - kameralny Taras Miejski (na nieużytkowanym obecnie torowisku). Zabytkowe obiekty mają zostać zrewitalizowane i przystosowane do nowych funkcji publicznych - np. dawny Dworzec Górnośląski przemieniony zostaje w galerię sztuki z towarzyszącą salą wielofunkcyjną. Mają też powstać nowe obiekty, tereny zielone, fontanny i sadzawki.

Koncepcja zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu. Proj. Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska i Anna Okoń.
Koncepcja zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu. Proj. Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska i Anna Okoń.
Wiz. Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska i Anna Okoń.

Jury w składzie: Agata Chmielowska (Miejski Konserwator Zabytków), Piotr Fokczyński  (Architekt Miasta Wrocławia), Maciej Hawrylak (SARP O/Wrocław - Referent), Dariusz Herman (SARP O/Koszalin - Przewodniczący), Daria Kieżun (SARP O/Wrocław), Jacek Mól (Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu), Artur Rostocki (Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k. - bez prawa głosu), Anna Sroczyńska (Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia), Mikołaj Smoleński (SARP O/Wrocław), Bartłomiej Świerczewski (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych), Beata Urbanowicz (Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia) i Marek Wiśniewski (SARP O/Wrocław) doceniło trafną odpowiedź na złożoną problematykę projektową. Tak jury uzasadnia swój wybór:

Praca czytelnie respektuje układ istniejącej zabudowy historycznej wprowadzając jednak różną typologię interwencji. Dużym walorem pracy jest ukształtowanie bogatych powiązań przestrzeni publicznych: pl. Dworcowego, ul Małachowskiego oraz terenu dawnych peronów pocztowych z wprowadzeniem nowych funkcjonalności i miejskiej oferty w te przestrzenie. W pracy wykorzystany zostaje potencjał ukształtowania wielkomiejskiego charakteru dla przedmiotowego terenu przez wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych – dominanty liniowej - choć jej proporcje i sylwety powinny być przedmiotem dalszych analiz przestrzennych. Pewne wątpliwości budzi program przyjęty dla zielonego tarasu pod kątem jego całorocznego funkcjonowania. Jury doceniło również bardzo wysoki walor warsztatu projektowego pracy.

----

I nagroda - zespół: Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń - Wrocław
II nagroda - zespół: Kamil Graczyk – Gdańsk, Michał Ostafijczuk - Zgorzelec
III nagroda - zespół: Bazyli Domsta, Kacper Ludwiczak – Gdańsk

Wyróżnienia równorzędne zdobyli:
- Zespół: Ewa Kaszuba, Łukasz Woleński – Bazylea, Szwajcaria
- Manufaktura nr 1 Bogusław Wowrzeczka - Wrocław (Zespół: Rafał Strzelczak, Adriana Sowa, Wojciech Wiśniewski, Bogusław Wowrzeczka)

Według regulaminu konkursu elementy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac mogą być wykorzystane w toku dalszych prac planistycznych.

    Więcej o:

Skomentuj:

Tak zmieni się obszar pokolejowy wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu [WYNIKI KONKURSU]