Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu przyznane. Zobaczcie zrównoważone, inkluzywne i piękne projekty z całej Europy

Mat. prasowe

W piątek, 12 kwietnia br., Komisja Europejska ogłosiła 20 laureatów Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2024, konkursu organizowanego czwarty rok z rzędu ze środków polityki spójności. Oto najlepsze projekty z całej Europy.

Concrete to Culture (Bułgaria) - zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności”
Concrete to Culture (Bułgaria) - zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności”
Fot. Unia Europejska 2024

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu nagradzają wybitne projekty i inicjatywy, które łączą zrównoważony rozwój, inkluzywność i wybitną estetykę, pokazując, w jaki sposób Europejski Zielony Ład może praktycznie wesprzeć życie ludzi i społeczności. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach, dla dwóch typów projektów: tych o ugruntowanej pozycji („Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu") oraz dla obiecujących inicjatyw młodszych kandydatów („Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu").

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu 2024 wyróżniły najlepsze inicjatywy NEB w czterech kategoriach:

  • Ponowne połączenie z naturą;
  • Odzyskanie poczucia przynależności;
  • Priorytetowe traktowanie miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują;
  • Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia.

W każdej z czterech kategorii ustanowiono dwa równoległe wątki konkursowe: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu" poświęcony istniejącym i ukończonym projektom z wyraźnymi, pozytywnymi wynikami oraz „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” poświęcony koncepcjom zgłoszonym przez młode talenty w wieku do 30 lat.

Spośród 49 finalistów wybrano 20 nagrodzonych projektów, które ucieleśniają zasady Nowego Europejskiego Bauhausu. Otrzymały one nagrodę pieniężną w wysokości do 30 000 euro oraz wsparcie komunikacyjne, który pomoże im w dalszym rozwijaniu swoich projektów lub kopiowaniu ich w całej Europie.

Zwycięzcami i laureatami nagród „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” zostali:

Zwycięzcami i laureatami nagród „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” zostali:

- Regenerative Agriculture Hub (Hiszpania) zwyciężył w publicznym głosowaniu za skupienie się na zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska praktykach rolniczych, które promują bioróżnorodność.

- Cultivating Companionship (Niemcy), zwycięzca w kategorii „Ponowne połączenie z naturą", za propozycję badania na polu kukurydzy, które ma na celu promowanie wśród architektów i rolników myślenia projektowego.

- Hydroscape Lisbon (Portugalia), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Ponowne połączenie z naturą”, za badanie roli wody w odporności klimatycznej i przestrzeni społecznej w mieście.

- Cooperative Ownership of Communities (Węgry), zwycięzca w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności”, za promowanie przystępnych cenowo mieszkań i integracji poprzez renowację cyrkularną i zrównoważone praktyki.

- Co-llection (Grecja), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności”, za promowanie krajobrazu wiejskiego poprzez sztukę i współpracę społeczności.

- Community reBuilding (Ukraina), zwycięzca w kategorii „Priorytetowe traktowanie miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują”, za wzmocnienie pozycji ukraińskich społeczności poprzez tworzenie lub renowację Centrów Budowania Społeczności.

- Teufelsberg Transformation Lab (Niemcy), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Priorytetowe traktowanie miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują”, za pionierskie innowacje w zakresie polityki współpracy poprzez Design Thinking.

- Urban_MYCOskin (Portugalia), zwycięzca w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, za przekształcanie odpadów w przyjazne dla środowiska, cenne materiały.

- The Station (Belgia), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, za zaproponowanie autonomicznej stacji roboczej zasilanej energią odnawialną w celu transformacji sezonowych zbiorów.

Specjalna nagroda dla Ukrainy

Edycja 2024 objęła specjalną nagrodę dla projektów związanych z odbudową Ukrainy, a także położyła silny nacisk na regiony UE stojące w obliczu wyzwań społeczno-gospodarczych lub tych związanych z transformacją ekologiczną.

Zwycięzcami i laureatami nagród „Specjalne uznanie dla wysiłków Ukrainy na rzecz odbudowy i ożywienia gospodarczego” zostali:

Nad Dzherelom z Rady Miejskiej Lwowa, zwycięzca, nagrodzony za uporządkowanie opuszczonego obszaru naturalnego w celu integracji społecznej przy jednoczesnej dbałości o ekosystem i różnorodność biologiczną.
Nad Dzherelom z Rady Miejskiej Lwowa, zwycięzca, nagrodzony za uporządkowanie opuszczonego obszaru naturalnego w celu integracji społecznej przy jednoczesnej dbałości o ekosystem i różnorodność biologiczną.
Fot. Unia Europejska 2024
Leo States, zdobywca drugiego miejsca, za zapewnienie tymczasowego zakwaterowania dla przesiedleńców wewnętrznych w Ukrainie.
Leo States, zdobywca drugiego miejsca, za zapewnienie tymczasowego zakwaterowania dla przesiedleńców wewnętrznych w Ukrainie.
Fot. Unia Europejska 2024

Zwycięzcy odebrali nagrody podczas ceremonii w ramach Festiwalu Nowego Europejskiego Bauhausu z rąk Elisy Ferreiry, komisarz ds. spójności i reform, oraz Iliany Iwanowej, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, w obecności Wsiewołoda Czencowa, ambasadora Ukrainy przy Unii Europejskiej.

    Więcej o:

Skomentuj:

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu przyznane. Zobaczcie zrównoważone, inkluzywne i piękne projekty z całej Europy