Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Tak będzie wyglądało Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Zwyciężył projekt WXCA i Ralph Appelbaum Associates

Redakcja Pressland/WG/mat. architektów

Architekci z WXCA i Ralph Appelbaum Associates wygrali konkurs architektoniczny na projekt Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Sam Pałac Lubomirskich, w którym będzie się mieścić muzeum, zostanie wykorzystany jako eksponat.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Proj. WXCA i Ralph Appelbaum Associates
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Proj. WXCA i Ralph Appelbaum Associates
Wiz. mat. prasowe

Muzeum Lubelskie w Lublinie i Zarząd Główny SARP zorganizowały konkurs architektoniczny na siedzibę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, które ma mieścić się w Pałacu Lubomirskich w Lublinie. Sąd konkursowy, pod przewodnictwem arch. Bolesława Stelmacha, jednomyślnie przyznał I nagrodę pracy, przygotowanej przez architektów z pracowni WXCA i Ralph Appelbaum Associates. Jurorzy docenili projekt m. in. za racjonalne podejście do zabytku i wykorzystanie go jako eksponatu.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Proj. WXCA i Ralph Appelbaum Associates
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Proj. WXCA i Ralph Appelbaum Associates
Wiz. mat. prasowe

Nowoczesne muzeum w zabytkowym pałacu

Pałac Lubomirskich (zwany również Poradziwiłłowskim) znajduje się w centrum Lublina, przy reprezentacyjnym, odnowionym kilka lat temu Placu Litewskim. Historia pałacu sięga XVI wieku a obecny, barokowy wygląd uzyskał on w 1829 roku. W 2017 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kupiło budynek z zamiarem zorganizowania tu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Projektantom zależało na wyeksponowaniu walorów historycznych i estetycznych zabytkowego Pałacu Lubomirskich oraz dyskretnym wprowadzeniu niezbędnej infrastruktury technicznej, umożliwiającej stworzenie atrakcyjnego programu kulturalnego i rekreacyjnego nowoczesnego muzeum animującego życie placu. Istotnym aspektem w koncepcji jest zachowanie i odtworzenie wartościowych historycznie i architektonicznie elementów budowli i otoczenia.

Chcemy przywrócić oryginalną formę zabytkowego obiektu oraz odtworzyć stolarkę, kolorystykę, detal na podstawie materiałów archiwalnych oraz analogii

mówi Michał Sokołowski z WXCA.

Jak zaznaczają architekci z WXCA i RAA rekonstrukcja, przebudowa oraz rozbudowa podziemia zabytku ma utworzyć elastyczny układ przestrzenny dla funkcjonowania w historycznej tkance Lublina nowoczesnego, zintegrowanego muzeum – centrum kultury.

Ekspozycja, która pobudza do dialogu

Sercem ekspozycji będzie Matecznik – usytuowany w centralnym, reprezentacyjnym wnętrzu dawnej auli. Matecznik to początek wystawy, jej synteza i miejsce refleksji zwiedzających.

Zaproponowana w tej przestrzeni multimedialna projekcja przedstawi zwiedzającym zmieniające się granice ziem wschodnich wraz z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi od X wieku do współczesności. Bedzie również zawierać informacje statystyczne dotyczące mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących teren ziem wschodnich na przestrzeni wieków

zdradza Katarzyna Kozera, Creative Media Designer z RAA.

Koncepcja wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie oparta jest na wzajemnym przenikaniu się czasu historycznego, przestrzeni oraz idei i zjawisk. Ekspozycja przedstawia ziemie wschodnie jako przestrzeń podlegającą dynamicznym zmianom – ze stale zmieniającymi się granicami, lecz także jako miejsce szeroko pojętych spotkań kulturowych, koegzystencji ludzi o różnym pochodzeniu społecznym, etnicznym i narodowym i jednocześnie wizerunku tych ziem jako ostoi, matecznika polskości.
Ścieżka wystawy jest tak pomyślana, by angażować wyobraźnię i zmysły, a stanowiska interaktywne zachęcają do wracania do muzeum i odkrywania coraz to nowych informacji.

Ekspozycja ma pobudzić do dialogu na temat tożsamości i pamięci zbiorowej, dzięki czemu doświadczenie zwiedzających przeniesione zostanie poza wrota muzeum

dodaje dr Małgorzata Stolarska-Fronia Interpretive, Planner z RAA.

Ciekawym rozwiązaniem jest potraktowanie samej architektury i historii budynku jako elementu wystawy. Ten wątek będzie stanowił uzupełnienie ekspozycji i będzie przedstawiony zarówno w formie odpowiednio zakomponowanych odkrywek ukazujących wybrane warstwy oryginalnych farb, tynków, struktury ceglanej, jak i multimedialnie – za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzający poprzez okulary VR będą mogli przenieść się w wybrany okres życia budynku i miasta, odkrywając architekturę, stroje, dekoracje i wydarzenia z minionych czasów.

Przyszłe muzeum będzie pełnić kluczową rolę w budowaniu wspólnej pamięci o ziemiach wschodnich i ich wielokulturowym dziedzictwie, budującej poczucie tożsamości. Wystawa skłoni publiczność do aktywnego zwiedzania oraz odkrywania kart historii, na których zostały zapisane losy indywidualnych osób

- podsumowuje Tim Ventimiglia, Creative Director RAA.

Zespół WXCA pracujący nad projektem konkursowym: arch. Szczepan Wroński, arch. Katarzyna Dudek, arch. Michał Czerwiński, arch. Michał Sokołowski.

Zespół Ralph Appelbaum Associates pracujący nad projektem konkursowym: Tim Ventimiglia, Creative Director; Katarzyna Kozera, Creative Media Designer; dr Małgorzata Stolarska-Fronia, Interpretive Planner; Sebastian Scheller, Senior Exhibition Designer/Project Manager; Sara Omassi, Senior Exhibition Designer; Agnieszka Barańska, Exhibition Designer; Anita Walter, Exhibition Designer; Irene Feria Prados, Exhibition Designer; Miriam Zanzinger, Exhibition Graphic Designer.

    Więcej o:

Skomentuj:

Tak będzie wyglądało Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Zwyciężył projekt WXCA i Ralph Appelbaum Associates