Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wielki Piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej porośnięty zielenią. Wyróżniona koncepcja WXCA

Redakcja Pressland/WG/mat. architektów

Architekci z warszawskiej pracowni WXCA chcieli zazielenić teren i elementy Wielkiego Pieca Pokój w Rudzie Śląskiej. Zobaczcie ich koncepcję.

Rewitalizacja i adaptacja Wielkiego Pieca Huty Pokój. Proj. WXCA
Rewitalizacja i adaptacja Wielkiego Pieca Huty Pokój. Proj. WXCA
Wiz. DAAKO Studio

Koncepcja rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój przygotowana przez WXCA otrzymała wyróżnienie honorowe w konkursie organizowanym przez miasto Rudę Śląską. Jury doceniło pracę za podkreślenie dialogu pomiędzy naturą a zachowaniem dziedzictwa przemysłowego i wpisanie się w nowatorskie ujęcie tego zagadnienia.

Zobaczcie zwycięski projekt konkursowy eM4 Pracownia Architektury Brataniec:

 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne. Proj. eM4 Pracownia Architektury Brataniec

Dla pokoleń Huta Pokój w Rudzie Śląskiej była centrum życia społeczności. Nadawała rytm, budowała tożsamość, dumę, etos pracy, rodziny, wspólnoty. Z chwilą zatrzymania produkcji ta więź miejsca z mieszkańcami została zerwana. Zrewitalizowany teren Wielkiego Pieca byłby nową przestrzenią publiczną - miejscem spotkań i imprez. Wartością samą w sobie dla lokalnej społeczności.

Familokowe ławeczki rozproszone wśród zieleni w cieniu hutniczych instalacji byłyby zaproszeniem do spotkania pokoleń: dawnych pracowników, ich dzieci i wnuków. Publiczny plac – ogród, którego sklepieniami byłyby konstrukcje technologicznego ciągu huty- stałby się salonem miasta nacechowanym jego historyczną tożsamością, ale i zwróconym w przyszłość.  Bezpośredni kontakt z technologicznymi instalacjami pozwoliłby odwiedzającym odczuć potęgę procesu przemysłowego, zrozumieć etos i realność ciężkiej pracy hutnika, ryzyko i odpowiedzialność, a tym dawniej związanym z Hutą kultywowanie poczucia dumy i godności swojego zawodu.

 

Rewitalizacja i adaptacja Wielkiego Pieca Huty Pokój. Proj. WXCA
Rewitalizacja i adaptacja Wielkiego Pieca Huty Pokój. Proj. WXCA
Wiz. DAAKO Studio

Celem edukacyjnym projektu jest zaangażowanie widza w osobiste doświadczenie Wielkiego Pieca poprzez przejście ścieżką procesu wielkopiecowego, kontakt i wglądy w oryginalne elementy technologiczne czy wprowadzenie do wnętrza instalacji. Ważne jest również ożywienie oryginalnych konstrukcji zespołu pieca dzięki różnym rozwiązaniom materiałowym i multimedialnym. Narracja związana z ogromem przemysłowych procesów oraz wartością ludzkiej pracy, byłaby prowadzona w autentycznych wnętrzach - w budynku sterowni oraz w samym Wielkim Piecu. Otwór na wysokości przestronu pozwala wejść do środka pieca w jego najszerszym miejscu. Temperatura wewnątrz byłaby podniesiona, a ściany pełniłyby funkcję ekranów, na których odbywa się multimedialny pokaz. Przy użyciu światła oraz projekcji można zobrazować warstwowość temperatur, animować proces napełniania pieca rudą, koksem i wapieniem. Wypełniająca wnętrza para wodna oraz jej iluminacja pokazywałaby wysokie temperatury oraz ciśnienie, jakie wypełniało nagrzewnice. Obserwacji towarzyszyłoby również doświadczenie dotyku brudnych ścian oraz ich autentycznego zapachu.

Cały zespół Huty Pokój, jego wielka rzeźba oraz wnętrza opowiadają historię rozwoju przemysłu, ale przede wszystkim historię ludzi, dla których huta była miejscem pracy, a nawet całym życiem

opowiada Barbara Płończyńska z WXCA.

Wielki Piec po rewitalizacji stałby się świadectwem współczesnej transformacji całego regionu - symbolem przejścia od epoki ciężkiego przemysłu, „węgla i stali", do przyszłości - ery zrównoważonego rozwoju, większej harmonii z naturą.

Rewitalizacja i adaptacja Wielkiego Pieca Huty Pokój. Proj. WXCA
Rewitalizacja i adaptacja Wielkiego Pieca Huty Pokój. Proj. WXCA
Wiz. DAAKO Studio

Wielki Piec został wygaszony z powodów ekologicznych, dlatego właśnie to miejsce jest doskonałe dla budowania nowej świadomości

wyjaśnia Michał Sokołowski z WXCA.

Twórcy chcieliby zazielenić nie tylko teren, ale również elementy Wielkiego Pieca, dając wyraz dokonującym się właśnie zmianom na rzecz klimatu na całym świecie. Wśród i wokół urządzeń dawnej huty powstałby ogród w formie wysp niskiej zieleni przerastających w sposób organiczny hutnicze instalacje w parterze. Poprzez gradacyjną zmianę wysokości traw, zieleń w sposób płynny przechodziłaby w ścieżki i plac. Taki zabieg podkreślałby przemianę terenu industrialnego w przestrzeń dla mieszkańców.

-----

Zespół WXCA pracujący nad koncepcją: Paweł Grodzicki, Barbara Płończyńska, Michał Sokołowski, Jan Dąbrowski, Michał Starzyński.

Wizualizacje:DAAKO Studio

    Więcej o:

Skomentuj:

Wielki Piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej porośnięty zielenią. Wyróżniona koncepcja WXCA