Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zabytkowy dworzec w Płochocinie już po remoncie

Mat. prasowe

Niedawno zakończono prace renowacyjne budynku dworca w Płochocinie (woj. Mazowieckie). Wpisany w 2019 roku do rejestru zabytków obiekt z 1953 roku to połączenie przedwojennej szkoły projektowania z architekturą socrealizmu.

Dworzec w Płochocinie przeszedł metamorfozę
Dworzec w Płochocinie przeszedł metamorfozę
Fot. mat. PKP S.A.

Na terenie Płochocina, stacja kolejowa istniała już w okresie międzywojennym. Istniejący do dziś dworzec, znajdujący się przy trasie kolejowej Warszawa – Kutno, został wybudowany w 1953 roku i od 2019 roku jest objęty ochroną konserwatorską. Architektonicznie jest to udana próba połączenia przedwojennej szkoły projektowania, eksponującej motywy polskiej tradycji budowlanej, z narzucaną w latach 50. doktryną socrealizmu.

Jakub Lewicki - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, tak pisał o dworcu w Płochocinie na swojej stronie internetowej: "Budynek prezentuje wartości artystyczne, które uwidaczniają się w klasycznych proporcjach elementów architektonicznych (parterowa bryła urozmaicona narożnymi podcieniami, mansardowy dach z attyką) oraz w szczegółach kompozycji i opracowania elewacji (harmonijne zestrojenia kolorystyczne, zróżnicowane elementy artykulacji architektonicznej). Przetrwały również elementy wykończeniowe definiujące jego wyraz plastyczny (m.in. wystrój sali holu kasowego). Dworzec zachował zasadniczo podstawowe komponenty struktury przestrzennej, bez naruszenia kluczowej substancji zabytkowej, w tym istotnych dla odbioru całości rozwiązań wykończeniowych i przestrzennych. Zrealizowany w latach pięćdziesiątych XX w. budynek oferował optymalne rozwiązania zarówno pod względem funkcjonalno-komunikacyjnym jak i estetyczno-użytkowym (bryła, dekoracja elewacji, wystrój i wyposażenie wnętrz). Tym samym obiekt stanowi wartościowy przykład budownictwa kolejowego okresu powojennego o indywidualnej formie architektonicznej (...)".

Dworzec w Płochocinie: powrót do dawnej świetności

Renowacji i odtworzeniu poddane zostały detale architektoniczne elewacji. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi naprawione i pomalowane zostały tynki, całkowicie wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz wyremontowano posadzki z lastryko w strefach wejściowych. Wymienione zostało także pokrycie dachu – dotychczasowe zastąpiła dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni. Budynek zyskał także nową iluminację nocną, a na elewacji został zamontowany napis z nazwą dworca w postaci liter blokowych montowanych na attyce (od strony peronu oraz ul. Długiej).

Na parterze dworca znalazła się strefa podróżnych składająca się z poczekalni, ogólnodostępnych toalet oraz lokali komercyjnych. Na piętrze znalazła się przestrzeń z przeznaczeniem na lokal o funkcji biurowej. Wewnątrz budynku, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, renowacji poddane zostały takie elementy jak posadzki, lamperie i okładziny słupów z lastryka oraz istniejące zabytkowe okno kasowe i krata okienna.

Metamorfozę przeszło także otoczenie dworca. Powstała tu wiata rowerowa, a budynek dawnych toalet został przekształcony w wiatę śmietnikową. Powstał utwardzony i oświetlony parking z 44 miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób z niepełnosprawnościami. Zieleń przy budynku została odmłodzona, posadzono także nowe drzewa i krzewy dopasowane do pozostałej części terenu. Na skwerku przy dworcu ustawione zostały także nowe ławki.

Dworzec w Płochocinie: przyjazny i bardziej ekologiczny

Dzięki inwestycji dworzec stał się także przyjazny osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zlikwidowano bariery architektoniczne, a także wprowadzono szereg usprawnień, w tym ścieżki prowadzące, plany dotykowe dworca, oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Dzięki przebudowie budynek dworca w Płochocinie jest również bardziej ekologiczny. Pracę urządzeń i instalacji w obiektach nadzoruje system inteligentnego zarządzania budynkiem (Building Management System), który odpowiada m.in. za optymalizację zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dworzec wyposażono w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Inwestorem przebudowy dworca kolejowego w Płochocinie są Polskie Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą inwestycji jest firma Merx sp. z o.o. Dokumentację projektową dla tej inwestycji przygotowała firma Meritum Projekt z Katowic. Koszt inwestycji wyniósł 13,5 mln złotych brutto.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zabytkowy dworzec w Płochocinie już po remoncie