Centrum Edukacji Historycznej w Radzyminie [PROJEKT]

Gmina Radzymin planuje budowę Centrum Edukacji Historycznej. Projekt placówki powstał w pracowni Nizio Design International.
'Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP' w Radzyminie 'Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP' w Radzyminie projekt: Nizio Design International

"Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP" w Radzyminie

Ideą przewodnią projektu jest ukształtowanie bryły centrum jako swego rodzaju rzeźby uformowanej w wyniku procesów historycznych. Poprzez swą funkcję oraz odbywające się tam działania artystyczne i kulturalne, będzie ono stanowić żywy pomnik wydarzeń i postaci związanych z miastem. Przykuwającym uwagę elementem założenia architektonicznego jest wieża widokowa z pomostami.

Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP projekt: Nizio Design International

Wieża widokowa i zespół pomostów

Wieża widokowa z pomostami pozwoli na wyeksponowanie narracji prezentującej kolejne fazy Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz innych wydarzeń historycznych, ważnych dla Radzymina wiążąc je jednocześnie z konkretnymi miejscami, w których do nich doszło. Projektanci mieli świadomość, że 1920 to najważniejszy rok w historii miasta.

Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP projekt: Nizio Design International

Powiązanie miejsca, budynku i historii

Architektom z pracowni Nizio Design zależało, by architekturę powiązać z ważnymi faktami historycznymi, jak np. istnienie lokalnej społeczności żydowskiej czy przebieg jednej z największych bitew pancernych II wojny światowej, która miała tu miejsce w 1944 roku. Najważniejszym zadaniem było wyodrębnienie w opracowanym planie przestrzennym funkcji: muzealnej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Trzypoziomowy (poziom 0, 1, -1) budynek centrum to serce całego założenia. 

Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP projekt: Nizio Design International

Cytaty odciśnięte w betonie

Dostęp do poszczególnych części obiektu będzie możliwy z głównego korytarza. Na końcu traktu znajdzie się otwarta na zewnątrz, przeszklona sala ekspozycyjna, z której zwiedzający będą mogą przejść do parkowo-edukacyjnej części założenia.


projekt: Nizio Design International

Na wykonanej z polerowanego betonu ścianie bocznej, od strony wnętrza budynku, wyryte zostaną cytaty wybitnych postaci związanych z miastem, takich jak: Cyprian Kamil Norwid, Izaak Singer czy Eleonora Czartoryska.

Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP projekt: Nizio Design International

Monolityczna fasada z betonu architektonicznego

Plac przyległy do zachodniej części budynku zamknie monolityczna fasada wykonana z betonu architektonicznego. Architekci zaproponowali, by podczas imprez i uroczystości odbywających się na placu wejściowym powierzchnia ściany stawała się tłem dla tematycznych projekcji i wydarzeń.


projekt: Nizio Design International

Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP projekt: Nizio Design International

Mobilne ściany w audytorium

W przestrzeni budynku wyodrębniono część zachodnią, muzealno-audytoryjną oraz wschodnią pełniącą funkcję edukacyjno-rekreacyjną. W części zachodniej, na poziomie -1, ulokowano przestrzeń muzealno-ekspozycyjną, a na parterze zaplanowano audytorium, którego powierzchnia może być modyfikowana dzięki systemowi ścian mobilnych. 

Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP projekt: Nizio Design International

Podział funkcji w budynku centrum

Wschodnią, edukacyjno-rekreacyjną część budynku architekci dedykują miastu - jego teraźniejszości i przyszłości. To tu na poziomie 0 znajdować się będzie przestrzeń do ekspozycji czasowych oraz sale warsztatowe. Z kolei na poziomie +1 umieszczone zostaną biura, sala konferencyjna i antresola.

Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP projekt: Nizio Design International

Przeszklona fasada i otwarcia widokowe

Dodatkowo, w podcieniu elewacji od strony akwenu, zagospodarowane zostanie miejsce sprzyjające organizowaniu wystaw, koncertów i spotkań autorskich. Przeszklona fasada pozwoli na obserwowanie z wnętrza budynku przyległego do niego zbiornika wodnego i parku, gdzie ulokowany zostanie kolisty amfiteatr. Komunikacja między amfiteatrem a budynkiem centrum będzie obywać się przez system kładek.

Centrum Edukacji Historycznej - Młoda Niepodległość - Początki II RP
projekt: Nizio Design International

Na dachu budynku, jako dodatkowe miejsce widokowe, pojawi się szklany pawilon, do którego dostęp będzie możliwy z każdej kondygnacji. Dach będzie zaaranżowany jako przestrzeń ekologiczna z zieloną murawą, rozchodnikami i instalacją fotowoltaiczną.

Elbphilharmonie- filharmonia w Hamburgu Elbphilharmonie- filharmonia w Hamburgu fot. Thies Raetzke
Więcej o: