TEORIA i PRAKTYKA. Konkurs i stypendium Fundacji Kuryłowicza

red

Do 31 lipca trwa nabór zgłoszeń w ramach programów Fundacji: Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA. Fundacja poszukuje młodych architektów, studentów ostatnich lat oraz absolwentów wydziałów architektury, którzy mają pomysł na zmianę otaczającej ich rzeczywistości. Na laureata Konkursu TEORIA czeka nagroda w wysokości 3 500 zł oraz dwujęzyczna publikacja zgłoszonego tekstu w wydawnictwie Fundacji. Zwycięzca programu PRAKTYKA otrzyma stypendium o łącznej wartości 20 000 zł oraz profesjonalną pomoc w opracowaniu koncepcji architektonicznej na podstawie zgłoszonego pomysłu.

mat. prasowe
Stefan Kuryłowicz wierzył, że dobry projekt architektoniczny jest połączeniem piękna i pragmatyzmu. Cenił architekturę odważną, śmiałą, ale także odpowiedzialną, kształtującą postawy. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza kontynuuje myśl swojego patrona organizując dwa programy, adresowane do młodych architektów: Konkurs TEORIA oraz Stypendium PRAKTYKA. – mówi profesor Ewa Kuryłowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji.

Konkurs TEORIA to program, w ramach którego zwycięski tekst o relacji architektury i kultury zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Laureat Konkursu otrzyma ponadto nagrodę finansową w wysokości 3 500 zł.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca za pomocą formularza na stronie internetowej Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

Ostatnia edycja obrodziła ciekawymi pracami. Poziom w czołówce był niezwykle wyrównany, co dobrze świadczy o kondycji młodej architektury. W Polsce jest coraz więcej dobrej architektury, choć cały czas za mało się o niej pisze. Dlatego zachęcam wszystkich, którym leży na sercu jakość polskiej architektury, do udziału w programach. Dyskutujmy o architekturze, spierajmy się, uczmy się, żeby architektura mogła być jeszcze lepsza. – mówi Grzegorz Piątek, jeden z jurorów Konkursu TEORIA.

Zgłoszone prace oceniać będzie Jury w składzie: Ewa P. Porębska (przewodnicząca) – Architektura-Murator, Grzegorz Piątek – Centrum Architektury, Jacek Purchla – Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków), Bogna Świątkowska – Bęc Zmiana, Marta Urbańska – Wydział Architektury Politechnika Warszawska. Laureata Konkursu TEORIA poznamy 30 września 2016 r.

PRAKTYKA

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program stypendialny, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub dwuosobowy zespół otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne, by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie przestrzeni publicznej w wybranym mieście. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje wizji, które mają ambicję zmiany oblicza miast. W tym roku zgłaszany projekt może dotyczyć dowolnego miasta w Polsce.

Zgłoszone pomysły zostaną ocenione przez Jury w składzie: Jakub Wacławek (przewodniczący) – ARE, Piotr Kuczyński – Kuryłowicz & Associates, Przemo Łukasik

    Więcej o:

Skomentuj:

TEORIA i PRAKTYKA. Konkurs i stypendium Fundacji Kuryłowicza