Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

SkyCycle, rowerowa utopia dla Londynu

tomasz sachanowicz

SkyCycle jest urbanistycznym rozwiązaniem dla Londynu. Rowerowy raj pozbawiony autobusów, samochodów i stresu. Przyjmie się?

SkyCycle to świeże spojrzenie na system dróg rowerowych w stolicy Wielkiej Brytanii. Za projekt odpowiedzialne są firmy: Exterior Architecture, Foster + Partners i Space Syntax. Ze wszech stron innowacyjna sieć szerokich, bezpiecznych pomostów rowerowych miała by powstać ponad torami kolejowymi, tworząc nowe ścieżki rowerowe łączące Londyn.

Przebieg proponowanych szlaków SkyCycle wynika z istniejącej sieci torów kolejowych komunikującej przedmieścia z centrum Londynu. Podniebna infrastruktura dostarczyć ma ponad 220 kilometrów bezpiecznych, wolnych od samochodów ścieżek rowerowych dostępnych z ponad 200 punktów wejściowych na terenie całego miasta. W zasięgu proponowanej sieci żyje prawie 6 milionów mieszkańców stolicy, z czego połowa żyje i pracuje w odległości do wjazdu pokonywanej w ciągu 10 minut. Każda z nitek SkyCycle ma przepustowość 12 000 rowerzystów na godzinę, co może znacznie skrócić czas podróży.

Celem burmistrza, Borisa Johnsona jest uczynienie Londynu najlepszym miastem na świecie. Jednakże system transportowy miasta jest już na skraju przepustowości i w obliczu 12 procentowego wzrostu populacji w ciągu następnej dekady potrzebne są odważne działania. Rząd kładzie nacisk na inwestycje w transport - planowanie lotnisk, naziemną i podziemną szybką kolej (Thameslink, Crossrail). Strategia transportowa burmistrza poszukuje też sposobów na zaspokojenie potrzeb pieszych i rowerzystów na zatłoczonych ulicach miasta. Bez względu na środowiskowe i zdrowotne zalety jazdy rowerem, ten sposób przemieszczania się pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni londyńskich ulic.

Ponieważ linie kolejowe w Londynie były pierwotnie budowane dla pociągów parowych ich trasy przebiegają wzdłuż warstwic - redukując tym sposobem zapotrzebowanie energetyczne do pokonywania większych różnic terenu. SkyCycle robi użytek z tego historycznego dziedzictwa.

Korzyści związane z powstaniem SkyCycle to regeneracja zazwyczaj zaniedbanych, często niewykorzystywanych obszarów przemysłowych położonych wzdłuż torowisk. Dodatkowa warstwa miasta stworzy nowe przestrzenie społeczne i udogodnienia na podniebnych rowerowych ścieżkach.

Wczesne studia nad systemem SkyCycle wykazują, że zapewnia on przepustowość znacznie niższym kosztem w porównaniu z budową nowych dróg i tuneli. Możliwości rozwoju biznesu wzdłuż pomostu rowerowego, zwłaszcza w miejscach skrzyżowania ze stacjami i mostami, też były obiektem badań. Sprawdzano opcje publicznego i prywatnego wzrostu ekonomicznego i regeneracji. Zespół SkyCycle będzie w dalszym ciągu pracował nad scenariuszami rozwoju a projekt był już przedstawiony władzom i administracji transportowej Londynu jak i deweloperom i firmom budowlanym specjalizującym się w obsłudze kolei.

Pomysł SkyCycle jest rewolucyjny i potencjalnie może być zastosowany w innych miastach z podobnymi problemami.

Jazda na rowerze jest jedną z moich pasji - zwłaszcza w grupie przyjaciół. Wierzę, że miasta które stawiają chodzenie, czy jazdę na rowerze przed transportem samochodowym, są sympatyczniejszymi miejscami do życia. Aby poprawić jakość życia dla wszystkich w Londynie i zachęcić więcej ludzi do korzystania z rowerów musimy zapewnić im bezpieczeństwo. [W roku 2013, w wypadkach na londyńskich ulicach zginęło 14 rowerzystów - przyp. red.] Jednak największą przeszkodą w oddzieleniu samochodów i rowerów jest fizyczne ograniczenie londyńskich ulic, gdzie przestrzeń już jest luksusem. SkyCycle jest lateralnym podejściem do problemu poszukiwania przestrzeni w zatłoczonym mieście. Korzystając z korytarzy ponad liniami kolejowymi mamy możliwość stworzenia światowej klasy sieci bezpiecznych, wolnych od samochodów, idealnie zlokalizowanych ścieżek rowerowych - Lord Norman Foster

SkyCycle jest urbanistycznym rozwiązaniem rowerowym dla Londynu. Rowerowa utopia pozbawiona autobusów, samochodów i stresu. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego jak rozwinął się nasz pomysł we współpracy z Foster + Partners oraz z tego, że Space Syntax - uczynił z niego strategię zdolną zmienić świat poprzez rewolucję w transporcie rowerowy Londynu i, być może, całego świata - Sam Martin & Oli Clark / Exterior Architecture Ltd

Jesteśmy zachwyceni współpracą z Exterior Architecture oraz Foster + Partners nad pomysłem SkyCycle. W kluczowych punktach historii Londynu ważne projekty infrastruktury zmieniały losy stolicy: na przykład, system kanalizacji Bazalgette'a pomógł odsunąć groźbę epidemii cholery, utrzymując Londyn na czele rewolucji przemysłowej; Metro wzmocniło jądro miasta umożliwiając długodystansowe, szybkie dojazdy. SkyCycle wpisuje się w tą tradycję, jako sieć strategicznych połączeń z przedmieść do centrum , dodając bardzo potrzebną przepustowość dla setek milionów rowerowych podróży każdego roku wraz ze wszystkimi społecznymi, ekonomicznymi i zdrowotnymi korzyściami, które wynikną z tego dla Londynu. Space Syntax analizuje wpływ przedsięwzięcia używając nowej generacji narzędzi do modelowania transportu i ruchu rowerowego - Anna Rose, Space Syntax

Z radością przyjęliśmy propozycję przedstawioną przez Foster + Partners i Exterior Architecture i jesteśmy zawsze gotowi szukać sposobów usprawnienia podróży i transportu w Londynie. Będziemy nadal współpracować ze wszystkimi zaangażowanymi w rozwój tego innowacyjnego systemu - Przedstawiciel Network Rail

    Więcej o:

Skomentuj:

SkyCycle, rowerowa utopia dla Londynu