Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - wieści z budowy [ZDJĘCIA]

red

W Michniowie w powiecie Skarżyskim powstaje Muzeum Martyrologii Wsi Polskich. kolejny, piąty już etap prac realizacyjnych. Projekt zakładał powstanie monolitycznej rzeźbiarskiej formy architektonicznej, którą wypełni multimedialna ekspozycja i która swoim kształtem oddawać będzie dramaturgię historycznych wydarzeń, jakich symbolem stał się Michniów. Otwarcie Mauzoleum planowane jest na przełom roku 2016 i 2017.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich to inwestycja Muzeum Wsi Kieleckiej, która powstaje dla upamiętnienia ofiar represji, jakim poddawano mieszkańców polskiej wsi w latach niemieckiej okupacji. Michniów – spacyfikowany 12 lipca 1943 roku – jest dziś symbolem wszystkich pacyfikacji wsi dokonanych podczas II wojny światowej. Na terenie, gdzie obecnie powstaje Mauzoleum przed laty stworzono symboliczne miejsce pamięci dedykowane tamtym tragicznym wydarzeniom: najpierw powstał zbiorowy grób ofiar (w 1945 roku), następnie rzeźba „Pieta Michniowska” oraz Dom Pamięci Narodowej.

Studio Nizio Design International w 2009 wygrało konkurs na projekt budynku Mauzoleum i zostało generalnym projektantem Mauzoleum, odpowiada też za projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektury i wnętrz. Po stronie pracowni leżało opracowywanie projektu zarówno w fazach koncepcyjnej i budowlanej, jak też wykonawczej oraz stały nadzór nad pracami od momentu rozpoczęcia aż do zakończenia realizacji. W 2011 roku projekt został nagrodzony European Property Award w kategorii Public Service Architecture.

Budynek ma charakterystyczną segmentową budowę. Jego tkankę przecinają pęknięcia, które dzielą bryłę na części zamknięte i otwarte. Forma ta jest wypadkową rzeźbiarskich inspiracji i myślenia o spójności projektowanej architektury z narracją historyczną. Podyktowała ją również konieczność dopasowania bryły do ukształtowania działki z 10-15 proc. spadkiem terenu.  Kolejne zamknięte i otwarte segmenty – pierwszych jest pięć, drugich sześć, poprowadzą zwiedzających przez ekspozycję pokazującą historię pacyfikacji, odsłaniając przed nimi poszczególne etapy i proces eskalacji represji. Równolegle do prowadzonej narracji budynek ulega deformacji i „wyniszczeniu”, które w symboliczny sposób oddaje destrukcję jaka się tu dokonała. W przerwach łączących kolejne segmenty zamknięte oraz w ścianach i dachu zamontowano przeszklenia.

Pierwszy etap prac na budowie Mauzoleum związany był z wykonaniem ogrodzenia działki, wykonaniem budynku technicznego oraz parkingu. Powstała wówczas także część ścieżek wiodących do mogiły. Druga faza prac polegała na wykonaniu części zagłębionej w trzeciej wybudowano fundament części otwartych,  czwarta dotychczas najtrudniejsza wiązała się ze wzniesieniem zasadniczych kubatur obiektu. Aktualnie realizowany jest etap piąty – budowane są dojścia od mogiły do budynku Mauzoleum.

Monolityczna konstrukcja obiektu zaprojektowana została w całości w technologii „białej wanny”. Żelbetowe pilastry wyprowadzone z płyty fundamentowej łączą się w kalenicy dachu. Na nich oparto zewnętrzną powłokę pełniącą zarazem rolę elewacji, jak też warstwy izolacyjnej. W ścianach i połaciach dachu projektanci „ukryli” takie elementy, jak kanały wentylacyjne, infrastrukturę teletechniczną oraz elektryczną. Projekt stworzony przez studio Mirosława Nizio zakładał, że na widocznych powierzchniach elementów żelbetowych, odtworzony zostanie strukturalny rysunek drewna. Efekt ten osiągnięto nakładając na powierzchnie – za pomocą odcisku z matrycy – specjalnej  cienkowarstwowej wyprawy do napraw konstrukcji żelbetowych. Taki odcisk zastosowano na połaciach dachowych, wewnętrznych ścianach i połaciach bocznych budynku.

    Więcej o:

Skomentuj:

Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - wieści z budowy [ZDJĘCIA]