Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zwycięska koncepcja Łasztowni w Szczecinie [Wyniki konkursu]

red

Konkurs na zagospodarowanie dwustu hektarów w samym centrum Szczecina wygrała Maćków Pracownia Projektowa. Nowa wizja Łasztowni zakłada m.in. likwidację trasy zamkowej na rzecz zielonego parku, utworzenie trasy tramwajowej do starej rzeźni i przeniesienie portu.

Zwycięski projekt w konkursie urbanistyczno-architektonicznym 'Łasztownia. Nowe serce miasta'
Zwycięski projekt w konkursie urbanistyczno-architektonicznym 'Łasztownia. Nowe serce miasta'
projekt: Maćków Pracownia Projektowa

Do konkursu zgłosiły się 242 pracownie z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii, z czego 26 zespołów projektowych nadesłało prace. Za najlepszą z nich uznano koncepcję opracowaną w biurze architektonicznym Zbigniewa Maćkowa. Zwycięska wizja otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 150 tys. złotych. Drugą nagrodę przyznano zespołowi PARERGA - Bartosz Kowal ze Szwajcarii, Wojciech Mazan i Bartłomiej Poteralski z Austrii i Rafał Śliwa z Polski. Trzecie miejsce zajęła praca opracowana przez architektki: Aleksandrę Krzywańską i Maję Matuszewską. Oprócz nagród przyznano sześć wyróżnień.

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszej koncepcji rozwoju dla śródmiejskiej części Międzyodrza. Nagrodzone prace mają pomóc w opracowaniu długofalowej strategii rozwoju dla tej części miasta.

Profesor Magdalena Staniszkis - przewodnicząca jury - tak komentuje wyniki konkursu:

Niezależnie od zróżnicowanych rozwiązań szczegółowych w pracach nagrodzonych i wyróżnionych, ich wspólną cechą jest wizja Łasztowni jako nowego, wielofunkcyjnego fragmentu miasta wykorzystującego zarówno historyczne dziedzictwo jak i przyrodnicze wartości do wykreowania nowej dzielnicy Szczecina, dzielnicy o wyraźnej tożsamości urbanistyczno-architektonicznej i atrakcyjnego miejsca różnych form aktywności wszystkich mieszkańców miasta, nowego miejsca zamieszkania, pracy i rekreacji.

Śmiała wizja Nowej Łasztowni - zalety i kontrowersje

Największe kontrowersje w zwycięskim projekcie budzą plany likwidacji trasy zamkowej - mieszkańcy obawiają się, że takie działanie może zakorkować miasto. Jednak, co pokazały wieloletnie doświadczenia, budowanie szybkich tras biegnących przez centrum miasta w dłuższej perspektywie korków nie rozładowuje, a jedynie ściąga w te miejsca ruch. Zwycięska koncepcja opracowana w Pracowni Projektowej Zbigniewa Maćkowa to całościowy plan rozwoju Łasztowni, gdzie najwyższy priorytet zyskały rozwiązania mające na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej pieszym, kompozycja placów i zielonych miejsc służących rekreacji. Ważne było również opracowanie nowych połączeń komunikacyjnych oraz doprowadzenie w tę część miasta transportu publicznego, w tym wypadku projekt budowy nowej linii tramwajowej.

Warto zwrócić uwagę na kompozycję nowego zespołu urbanistycznego wokół głównej, reprezentacyjnej osi, którą wyznacza ulica Władysława IV. Zwieńczeniem alei ma być reprezentacyjny gmach nawiązujący kształtem do portowych żurawi. Równocześnie intensywność i gęstość zabudowy umożliwia tworzenie kameralnych przestrzeni między budynkami i pozwala na wielofunkcyjny rozwój Nowej Łasztowni.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zwycięska koncepcja Łasztowni w Szczecinie [Wyniki konkursu]