Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Polski Cement w Architekturze [ZBIERANIE NOMINACJI]

red

W tym roku konkurs Polski Cement w Architekturze organizowany jest już po raz dwudziesty. Końca dobiega właśnie zbieranie nominacji do bieżącej edycji, a my przypominamy laureatów z zeszłego roku.

Polski Cement w Architekturze, laureat XIX edycji: Pierwsza równorzędna nagroda za obiekt: Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą (Flyspot Warsaw) dla Biura Projektów Lewicki, Łatak - Kraków, Uzasadnienie Jury: "Nagrodę przyznano za piękno i wyrazistą manifestację betonu, który tworzy spójną formalnie, konstrukcyjnie i funkcjonalnie wypowiedź architektoniczną".
Polski Cement w Architekturze, laureat XIX edycji: Pierwsza równorzędna nagroda za obiekt: Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą (Flyspot Warsaw) dla Biura Projektów Lewicki, Łatak - Kraków, Uzasadnienie Jury: "Nagrodę przyznano za piękno i wyrazistą manifestację betonu, który tworzy spójną formalnie, konstrukcyjnie i funkcjonalnie wypowiedź architektoniczną".
mat. Stowarzyszenia Producentów Cementu

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 20-ty, organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej.

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu.

W przypadku XX edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2015 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

- obiektów budownictwa ogólnego,

- obiektów budownictwa przemysłowego,

- obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

- oddziały SARP,

- oddziały PZITB,

- pracownie, biura projektów,

- Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie winno zawierać:

1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4
2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron  maszynopisu formatu A-4
3.  składu zespołu autorskiego
4.  materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
- 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli)
- rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do Konkursu Polski Cement w Architekturze,
- dane kontaktowe zgłaszającego.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 3 października 2016 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu oraz autorach zdjęć z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, do dnia 16 września 2016 r. do godz. 16:00.

ZOBACZ LAUREATÓW POPRZEDNIEJ EDYCJI KONKURSU >>>

    Więcej o:

Skomentuj:

Polski Cement w Architekturze [ZBIERANIE NOMINACJI]