Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Cyfrowe zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu są już dostępne

Mat. prasowe / red. WG

Zakończył się II etap projektu „Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu”. Udało się udostępnić w sieci ok. 3,5 tys. obiektów gromadzonych w Muzeum od roku 1965 roku.

Digitalizacja zbiorów Muzeum Architektury
Digitalizacja zbiorów Muzeum Architektury
Fot. mat. Muzeum Architektury

Digitalizacja rozpoczęła się w 2019 roku. Praca przebiegała w dwóch etapach. Wyboru obiektów dokonano z myślą o umożliwieniu odbiorcom poznania różnorodnej kolekcji muzeum.

Cyfrowa kolekcja Muzeum Architektury: architektura XX wieku

W pierwszym etapie zdigitalizowano, opracowano i udostępniono ponad 5 tys. obiektów architektury XX wieku. Są to projekty architektoniczne, modele, fotografie i archiwalia związane z twórczością wybitnych polskich architektów: Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcy, Macieja Nowickiego, Andrzeja Frydeckiego, Heleny i Szymona Syrkusów, Marii i Witolda Molickich, Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego, Stefana Müllera i wielu innych. Ogromna większość prac nie była wcześniej publicznie prezentowana.

Zobacz także: Kształt marzeń. Architektura Witolda Lipińskiego w Muzeum Architektury we Wrocławiu>>

Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu, 1948, autor Jan Bułhak
Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu, 1948, autor Jan Bułhak
Zbiory Działu Dokumentacji Fotograficznej MA
Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa we Wrocławiu, 1959, autorka Janina Mierzecka
Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa we Wrocławiu, 1959, autorka Janina Mierzecka
Zbiory Działu Dokumentacji Fotograficznej MA

Cyfrowa kolekcja Muzeum Architektury: od starożytności do czasów współczesnych

W drugim etapie zdigitalizowano zabytki sztuki średniowiecznej, witraże, renesansowe i barokowe grafiki, XIX-wieczne obrazy i artefakty, fotografie oraz projekty architektoniczne takich twórców, jak Jan Witkiewicz-Koszczyc, Heinrich Lauterbach czy Maria i Stefan Müllerowie. Do sieci trafiły także obiekty z kolekcji rzemiosła artystycznego, fotografie oraz obrazy z kolekcji sztuki.

Prezentowane w sieci obiekty to przekrojowy obraz imponującej kolekcji jedynego w Polsce muzeum architektury, liczącej kilkaset tysięcy eksponatów powstałych od starożytności do czasów współczesnych. Są to zarówno materialne pozostałości niezachowanych dzieł architektonicznych, ikonografia architektury, jak i dokumentacja myśli architektonicznej, a także dzieła sztuki współczesnej. Szczególne miejsce w kolekcji zajmują obiekty związane z architekturą, kulturą i historią Wrocławia.

Kolekcja cyfrowa muzeum dostępna jest na stronie: ma.wroc.pl

    Więcej o:

Skomentuj:

Cyfrowe zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu są już dostępne