Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie

Mat. prasowe/Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci

Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci

Nowe centrum

Przedmiotem inwestycji jest budowa śródmiejskiego zespołu mieszkalnego z usługami w parterze oraz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu. Projekt znajduje się w ścisłym centrum Lublina i zajmuje obszar pomiędzy ulicami Wieniawską, Jasną, Ewangelicką oraz Jana Karskiego. Całość znajduje się w odległości zaledwie 80 m od zabytkowego Krakowskiego Przedmieścia oraz od historycznego Ogrodu Saskiego.

Trzy etapy

W pierwszym etapie inwestycji powstaną dwa 9- i 10-kondygnacyjne budynki, o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m kw. W 4 częściach nadziemnych połączonych garażami podziemnymi znajdzie się 325 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni, a także 7 lokali usługowych. Docelowo na cały zespół składać się będzie 8 budynków, 500 mieszkań oraz kilkanaście lokali usługowych. Zagospodarowanie terenu obejmie budowę zielonego dziedzińca wraz z pasażem oraz placem miejskim.

Główne założenia urbanistyczne

Zaproponowana architektura w sposób szczególny odnosi się do istniejącego otoczenia zarówno od strony formalnej, jak i w odniesieniu do istniejących w okolicy rozwiązań urbanistycznych. Ze względu na wielkość tego obszaru jedną z kluczowych decyzji projektowych było otwarcie całego obszaru i włączenie go w strukturę istniejących ulic, przejść i pasaży. Docelowo całość stanowić ma aktywne i tętniące życiem miejsce, przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i przechodniom.

Architektura nawiązująca relacje z otoczeniem

Elewacje zaprojektowane zostały jako współczesna kontynuacja podziałów i rozwiązań znajdujących się w sąsiednich kamienicach. Inspiracją były pilastry, gzymsy, nadwieszone balkony, poziome i pionowe rytmy elewacji.

Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej i archeologicznej

Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską na mocy wpisu zespołu urbanistycznego do rejestru zabytków, stąd wszystkie prace wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie. Dodatkowo kwartał objęty jest ochroną konserwatorską jako stanowisko archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublina, Miejski Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie robót związanych z budową przedmiotowego budynku oraz na prace rozbiórkowe istniejących na terenie inwestycji budynków.

  • Projektant: Mateusz Tański & Associates (MTA Architekci)
  • Inwestor: Mota-Engil Real Estate Management
  • Wykonawca: Mota-Engil Central Europe
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie
Projekt: Mateusz Tański & Associates, MTA Architekci
    Więcej o:

Skomentuj:

Kompleks mieszkaniowy Rezydencja Ogród Saski w Lublinie