Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Konferencja „Architektura przyjazna seniorom” – szansa na przewagę konkurencyjną i nowe kompetencje dla architektów

Redakcja Pressland/WG/mp

Jak projektować miejsca przyjazne seniorom? Podczas konferencji "Architektura przyjazna seniorom" poruszone zostaną zagadnienia związane z architekturą przestrzeni publicznej oraz projektowaniem placówek medycznych, w tym przychodni, szpitali i domów opieki, uwzględniających potrzeby osób starszych.

Konferencja "Architektura przyjazna seniorom"
Konferencja "Architektura przyjazna seniorom"
Mat. prasowe

Seniorzy są najszybciej przyrastającą grupą wiekową w Polsce. Obecnie 25 proc. społeczeństwa to osoby powyżej 65. roku życia, ale według przewidywań w 2030 r. będzie to powyżej 35 proc., a w 2050 r. - nawet 45 proc. Jednocześnie dwukrotnie zwiększy się udział w populacji osób w wieku późnej starości (80 lat i więcej). Efektem tej sytuacji demograficznej jest zmiana potrzeb społecznych.

Sektor publiczny ma za zadanie przeorganizować funkcjonującą infrastrukturę w taki sposób, aby była ona funkcjonalna dla seniorów. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej, transportu, centrów usługowych i placówek medycznych.
Osoby w podeszłym wieku podlegające wykluczeniu społecznemu częściej zapadają na choroby, a niedostosowana przestrzeń publiczna sprzyja wypadkom i potknięciom, w wyniku czego coraz więcej seniorów wymaga pomocy medycznej i staje się niesamodzielna. Efektem jest nadwyrężony system opieki socjalnej i służby zdrowia.

Aby zapobiec kryzysowi systemu ochrony zdrowia, rządy wszystkich krajów w Europie uruchamiają programy mające na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób odpowiadający nowym potrzebom społecznym oraz zabezpieczenie budynków będących przestrzeniami codziennej użyteczności seniorów pod kątem ich potrzeb. Dotyczy to w dużej mierze placówek medycznych.

Zmiana rynku generuje dla architektów szansę biznesową na wyróżnienie się poprzez specjalizację w projektowaniu przestrzeni przyjaznej seniorom, będącej odpowiedzią na nowe potrzeby lokalnych społeczności, wynikające ze zmian demograficznych.
Modyfikacja architektury i przestrzeni w kierunku zaspakajania potrzeb seniorów jest nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością̨.

W ramach polityki senioralnej realizowanych jest szereg programów:

  • Program Miasta Warszawa zakłada rozwój infrastruktury przyjaznej seniorom w latach 2018-2024, a także budowę domów pomocy społecznej, m.in. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Program Senior plus, w ramach którego powstają nowe domy seniora, które muszą ułatwiać funkcjonowanie nie tylko pensjonariuszom, ale i pracownikom, wykonującym różne obowiązki (także lekarzom czy pielęgniarkom).
  • Program Dostępność plus. Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej przestrzeni. Program zakłada zmiany ustawowe, w ramach których wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności.

Dostosowanie istniejących placówek medycznych do potrzeb osób starszych, oraz przebudowa obiektów użyteczności publicznej, jak również tworzenie oddziałów geriatrycznych przy istniejących placówkach będzie wyzwaniem dla architektów na najbliższe lata. W związku z tym zasadnym jest nabywanie dodatkowych kompetencji w tym zakresie.

Zagadnienia związane z tą tematyką będą przedmiotem wykładów podczas konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Udział w konferencji jest szansą na nawiązanie relacji biznesowych, zdobycie potencjalnych klientów oraz pozyskanie nowych kompetencji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat NIZP-PZH. Konferencja dotyczyć będzie zasad projektowania dla seniorów, zagadnień związanych z architekturą przestrzeni publicznej oraz projektowaniem placówek medycznych, w tym przychodni, szpitali i domów opieki, uwzględniających potrzeby osób starszych.

Konferencja odbędzie się 26 listopada (wtorek) w hotelu Novotel w Centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 94, w godzinach 8:30 - 15:00. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza elektronicznego na stronie wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają przedstawiciele sektora publicznego i architekci.

Strona wydarzenia: www.seniorwmiescie.pl
Kontakt: architektura@seniorwmiescie.pl,
tel. 530 51 51 15

    Więcej o:

Skomentuj:

Konferencja „Architektura przyjazna seniorom” – szansa na przewagę konkurencyjną i nowe kompetencje dla architektów