Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe w Tarnowie [WASZE PROJEKTY]

Redakcja Pressland/WG

Kinga Wojtanowska zaprojektowała spójnie stylistyczne osiedle w południowej części Tarnowa. To przemyślany projekt pełen proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań.

Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe jako modelowy system kształtowania terenów podmiejskich miasta Tarnowa. Proj. Kinga Wojtanowska
Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe jako modelowy system kształtowania terenów podmiejskich miasta Tarnowa. Proj. Kinga Wojtanowska
Mat. Kinga Wojtanowska

Kinga Wojtanowska jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Za swoją pracę magisterską pt. "Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe jako modelowy system kształtowania terenów podmiejskich miasta Tarnowa” otrzymała w 2019 roku Nagrodę im. Tadeusza Tertila, przyznawaną za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Zobaczcie, co o swojej pracy pisze autorka:

Przedstawiona koncepcja energooszczędnej, zrównoważonej jednostki mieszkaniowej w południowej części miasta Tarnowa ma na celu pokazanie kierunku rozwoju terenów podmiejskich przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Uwzględniając przy tym konieczność zastosowania proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań w dobie pogarszającego się stanu środowiska naturalnego, wyczerpywania zasobów naturalnych czy zanikającej bioróżnorodności. Projekt powstał z dużym naciskiem na poprawienie jakości życia w mieście, zaspokojeniu potrzeb mieszkańców - stworzenia modelu życia w zgodzie z przyrodą uwzględniając przy tym aspekt ekologii miasta. Stworzenie proekologicznej przestrzeni zapewniającej wysoki standard życia eliminując przy tym potrzebę migracji społeczeństwa poza miasto zapewniając pożądaną przestrzeń w mieście.

W pracy przedstawiono koncepcję niskoenergetycznego, zrównoważonego osiedla mieszkaniowego jako zespołu zabudowy o spójnym charakterze całości. Obszar objęty opracowaniem został podzielony na strefę mieszkaniową i rekreacyjną. Zespół zabudowy mieszkaniowej składa się z 158 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej. W budynkach zastosowano proekologiczne i energooszczędne rozwiązania takie jak: technologia budowy gwarantująca niskie zapotrzebowanie na energię – budynki spełniające parametry budynków energooszczędnych, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, system dualnej kanalizacji, system wentylacji mechanicznej z rekuperacją i gruntowym wymiennikiem ciepła, kompostowanie odpadów organicznych oraz segregacja śmieci, wykorzystanie dachów do uprawy ziół na potrzeby mieszkańców itp. Ponadto strefy rekreacyjne zostały podzielone na:

-Strefy o charakterze publicznym znajdują się w centralnej i południowej części założenia. W części centralnej znajdują się tereny zieleni urządzonej wyposażone w elementy małej architektury, obszar przeznaczony pod zieleń parkową z dominującą zielenią wysoką, wielofunkcyjny utwardzony plac z rekreacyjna trójkątną niecką wodną zbierającą wodę deszczową (jako miejsce wykorzystywane do organizowania plenerowych wydarzeń kulturalnych), ogrody edukacyjne promujące ekologię, siłownie plenerowe, ścianki wspinaczkowe i wielofunkcyjne place zabaw. W południowej części strefy o charakterze publicznym przewidziano centrum sportu i rekreacji zachęcające do aktywnego spędzania czasu. Przewidziano duże boisko sportowe o trawiastej powierzchni, wielofunkcyjne boisko z możliwością przekształcania na boisko do siatkówki, piłki ręcznej czy koszykówki. Ponadto przewidziano trzy otwarte korty tenisowe oraz strefę odpoczynku wyposażoną w leżaki i inne elementy małej architektury w towarzystwie zieleni urządzonej.

-Strefy półpubliczne zostały wplecione pomiędzy zabudowę mieszkaniową i stanowią miejsce integracji mieszkańców. W tej strefie przewidziano obsługiwane przez mieszkańców szklarnie do uprawy owoców i warzyw. Będą one częściowo zaspokajać potrzeby mieszkańców w kwestii żywności. Niektóre szklarnie będą miały dodatkowo funkcję kawiarni, gdzie będzie można wypić kawę w towarzystwie uprawianych roślin z możliwością ich zakupu. Ponadto przewidziano w tej strefie punkty handlowo-usługowe a przestrzeń pomiędzy obiektami wyposażona w elementy małej architektury.

Natomiast prywatne strefy to obszary w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej. Na tych obszarach oprócz przydomowych ogrodów mogą powstać grządki do uprawy roślin, ziół czy warzyw.

----
Kindze Wojtanowskiej gratulujemy świetnego projektu i życzymy kolejnych sukcesów!

Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe w Tarnowie. Proj. Kinga Wojtanowska
Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe w Tarnowie. Proj. Kinga Wojtanowska
Mat. Kinga Wojtanowska
    Więcej o:

Skomentuj:

Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe w Tarnowie [WASZE PROJEKTY]