Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowy Europejski Bauhaus - osiągnięcia, fakty, liczby. Raport Komisji Europejskiej

Mat. prasowe

Festiwal Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) - inicjatywa Komisji Europejskiej, łącząca Europejski Zielony Ład z codziennym życiem i otaczającą nas przestrzenią - powraca do Brukseli po raz drugi. Z tej okazji Komisja Europejska opublikowała specjalny raport, podkreślający osiągnięcia inicjatywy oraz najważniejsze fakty i liczby.

Festiwal Nowego Europejskiego Bauhausu w 2022 roku
Festiwal Nowego Europejskiego Bauhausu w 2022 roku
Fot. mat. prasowe

Nowy Europejski Bauhaus (NEB) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu przełożenie Europejskiego Zielonego Ładu na konkretne zmiany w przestrzeni, mogące ułatwić nasze codzienne życie. Promuje on zrównoważone rozwiązania, które zmieniają na lepsze otaczające nas środowisko, łącząc ekologię z dobrym designem i jednocześnie ograniczając emisję dwutlenku węgla. Rozwiązania te sprzyjają włączeniu społecznemu, są dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, a przy tym szanują różnorodność miejsc, tradycji i kultur w Europie i nie tylko.

Od momentu powstania w 2021 r. Nowy Europejski Bauhaus wykształcił już silny ruch oddolny, z tętniącą życiem społecznością liczącą prawie 1400 członków. Podkreślił też swoje znaczenie poprzez liczne projekty i inwestycje, aktywnie realizując swoje cele w Europie i poza nią. Do marca 2024 r. na Nowy Europejski Bauhaus przeznaczono blisko 380 mln EUR z funduszy UE.

W ciągu niecałych trzech lat projekty Nowego Europejskiego Bauhausu objęły wszystkie państwa członkowskie UE oraz dotarły do krajów takich jak Islandia, Izrael, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania. Co warte podkreślenia, zainwestowano 90 milionów euro w 20 projektów demonstracyjnych, koncentrujących się na różnorodnych tematach, w tym renowacji budynków, obiegu zamkniętym, sztuce, dziedzictwie kulturowym, edukacji, inteligentnych miastach oraz  rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.

Ponadto coroczne nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu wyróżniają wzorcowe projekty, nowe koncepcje i pomysły zgodne z wartościami NEB. W ciągu czterech edycji Nagród NEB (2021-2024) odnotowano prawie 5000 zgłoszeń do nagród.

Festiwal Nowego Europejskiego Bauhausu w 2024 roku
Festiwal Nowego Europejskiego Bauhausu w 2024 roku
Mat. Unii Europejskiej

Nowy Europejski Bauhaus uruchomił również NEB Lab i NEB Academy. Za pośrednictwem dynamicznej platformy NEB Lab, członkowie społeczności NEB mogą się spotykać, organizować, prezentować projekty i poszukiwać partnerów do realizacji oddolnych inicjatyw NEB. Tymczasem NEB Academy oferuje wysokiej jakości szkolenia, które wspierają rozwój umiejętności w zakresie zrównoważonego budownictwa i przyspieszenia sprawiedliwej, ekologicznej transformacji sektora budowlanego.

Nowy Europejski Bauhaus jest także aktywny w szeregu działań wspierających zrównoważoną i inkluzywną odbudowę Ukrainy. W 2023 r. Komisja zainicjowała serię warsztatów: Nowy Europejski Bauhaus na rzecz odbudowy Ukrainy, we współpracy z ukraińskimi organizacjami.  Miały one na celu dostarczenie zarówno inspiracji, jak i praktycznej pomocy dla ponad 60 gmin zaangażowanych w odbudowę Ukrainy zgodnie z wartościami NEB.

Pełen raport o Nowym Europejskim Bauhausie znajdziecie tu>>

Przypominamy, Festiwal Nowego Europejskiego Bauhausu będzie trwał od 9 do 13 kwietnia 2024 r., w centrum Parc du Cinquantenaire oraz Muzeum Sztuki i Historii w Brukseli. Równolegle na całym świecie odbywać się będą wydarzenia towarzyszące. Więcej przeczytacie tu>>

    Więcej o:

Skomentuj:

Nowy Europejski Bauhaus - osiągnięcia, fakty, liczby. Raport Komisji Europejskiej