Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowy projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej [WIZUALIZACJE]

red

Nową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Teatru Rozmaitości zaprojektują architekci z Nowego Jorku, Thomas Phifer and Partners

W sumie rywalizowało 12 pracowni architektonicznych, które uczestniczyły w dwuetapowej procedurze wyboru. Przygotowanie tych ofert poprzedziły liczne spotkania konsultacyjne i negocjacyjne pomiędzy przedstawicielami muzeum i teatru a reprezentantami firm architektonicznych.

Oceniając poszczególne oferty komisja przyznawała punkty według listy kryteriów. Wśród nich szczególne znaczenie miał urbanistyczny kontekst nowych budynków i wskazany przez architektów element, który wpłynie na ożywienie tej części Warszawy.

W komisji zasiedli architekci, urbaniści, krytycy architektury, artyści i przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz muzeum i teatru. Uzgodniono, że to właśnie amerykańska oferta najbardziej odpowiada stawianym wymaganiom.

Według Komisji zwycięski projekt posiada najwięcej cech miastotwórczych. Architekci określili go mianem "A building that reveals all it has” - „budynek, który pokazuje wszystko, co ma”. Hasło to oznacza, że skoro działalność obu instytucji polega właśnie na pokazywaniu sztuk wizualnych i performatywnych to zadanie te ułatwić musi właśnie architektura.

Budynek MSN oraz Teatru Rozmaitości ma ujawniać warszawiakom i przypadkowym przechodniom co dzieje się wewnątrz. W gmachu TR Warszawa ważnym elementem będzie otwarcie jednej ze scen na plac Defilad. Umożliwi ona organizacje wydarzeń oglądanych zarówno z zewnątrz jak i z zewnątrz. Mocno przeszklone mają być niektóre sale prób po stronie teatru oraz część magazynów i przestrzeni zaplecza muzeum. Przeszklenia mają też umożliwić wpuszczenie do budynku muzeum naturalnego światła, które w sposób optymalny oświetli eksponaty.

Prace projektowe będą trwały do połowy 2016 r. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2019 r.

Skomentuj:

Nowy projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej [WIZUALIZACJE]