Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Osiedla Werkbundu 1927 - 1932. Wzorcowe osiedla otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego

red WG

Wystawy Werkbundu miały ogromny wpływ na rozwój myśli architektonicznej i urbanistycznej. Realizowane z wielkim rozmachem, projektowane przez najwybitniejszych architektów wdrażały w życie nowoczesne i śmiałe idee, które na zawsze zmieniły sposób projektowania. Zobaczcie wzorcowe osiedla Werkubundu powstałe w latach 1927-1932. Komisja Europejska przyznała im niedawno prestiżowy Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Osiedla Werkbundu to eksperymentalne, wzorcowe osiedla, powstające w Europie w latach 1927-1932. Chociaż było ich zaledwie 6 (osiedla Werbundu powstały w Polsce, Niemczech, Czechach i Austrii), wywarły olbrzymi wpływ na współczesną architekturę.

Każde z powstałych osiedli było inne, ponieważ koncentrowano się na odmiennych tematycznie i architektonicznie aspektach, nawiązując do gospodarczych i politycznych warunków w danym kraju. Stanowiły one rodzaj eksperymentu mającego na celu sprawdzenia funkcjonalnych założeń nowoczesnej architektury, przedstawienia nowych technicznych możliwości w budownictwie masowym oraz zaprezentowania nowego typu tanich małych i średnich mieszkań mających duże znaczenie społeczne. Wybudowane gotowe i urządzone domy miały przekonać przyszłych użytkowników do nowych sposobów mieszkania.

Zobacz także: Ikony modernizmu. 10 budynków, które zmieniły architekturę>>

Lata powojenne to dla większości osiedli Werkbundu, częściowo zniszczonych wskutek działań militarnych, okres degradacji i zaniedbań. Zainteresowanie i uznanie rodziły się bardzo powoli, a dopiero po okresie ustrojowej transformacji pod koniec lat 80. XX wieku możliwe było właściwe spojrzenie na ogólnoeuropejski wymiar tych architektonicznych osiągnięć. Wszystkie osiedla Werkbundu do dzisiaj istnieją i są zamieszkałe. Zachowanie tych eksperymentalnych domów i ich otoczenia jest wielkim wyzwaniem dla ochrony i konserwacji zabytków.

Niedawno Komisja Europejska przyznała osiedlom Werkbundu - Weissenhof, Nový Dům, WuWA, Neubühl, Lainz i Baba Znak Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label). Otrzymują go obiekty, które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy.

Przyjrzyjmy się dokładniej osiedlom Werkbundu:

    Więcej o:

Skomentuj:

Osiedla Werkbundu 1927 - 1932. Wzorcowe osiedla otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego