Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Architektura 60+. Centrum Senioralne w Poznaniu

JB

W Poznaniu stanie największe w Polsce kompleksowe centrum senioralne. Na terenie dawnego szpitala miejskiego przy ul. Szkolnej powstanie klinika rehabilitacyjna, mieszkania z całodobową opieką lub częściowym wsparciem medycznym a także ogólnodostępny ogród.

szpital Szkolna senior senioralne centrum Orpea
Centrum senioralne przy ul. Szkolnej
materiały Orpea Polska

Polityka senioralna

Wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony. Inwestycję zrealizuje Orpea Polska, która za około 40 mln zł kupiła nieruchomość od miasta. Teren po byłym szpitalu miejskim obejmował 11 budynków u zbiegu ulic Szkolnej i Podgórnej.

To jedna z ważniejszych nieruchomości w centrum miasta. Cieszę się, że poważny i doświadczony inwestor stworzy w tym miejscu centrum dla osób starszych. To pokazuje, że miejska polityka senioralna jest impulsem dla sektora prywatnego. Lokalizacja takiej inwestycji w samym centrum Poznania gwarantuje, że starsze osoby będą mogły w pełni korzystać z życia miasta - społecznego i kulturalnego, będąc jednocześnie pod opieką specjalistów.

- mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Rezydencja i apartamenty

Kompleks składać się będzie z Rezydencji Na Szkolnej, dwóch budynków z apartamentami dla seniorów, Kliniki przy Starym Rynku oraz części przeznaczonej na pobyt dzienny. Pomiędzy obiektami zaplanowano duży teren zielony. Część tego terenu będzie otwarta i dostępna dla wszystkich poznaniaków.

W Rezydencji będzie 166 miejsc dla osób starszych wymagających całodobowej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W kompleksie zaplanowano również Apartamenty dla Seniorów prowadzone w formule assisted living. To mieszkania przystosowane do potrzeb seniorów z mniejszymi obciążeniami medycznymi, gdzie można mieszkać i żyć samodzielnie, mając jednocześnie fachową opiekę medyczną, techniczną oraz usługi dodatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Taka lokalizacja domów opieki jest najbardziej pożądana przez seniorów i ich bliskich. Umożliwia bowiem pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania, co ułatwia utrzymywanie więzi rodzinnych i przyjacielskich.

Nowoczesna opieka medyczna

Drugą, równie ważną częścią kompleksu będzie klinika rehabilitacyjna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. Będzie w niej działał profesjonalny basen rehabilitacyjny, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wieloosobowa kriokomora i tzw. "kuchenki terapeutyczne", w których pacjenci pod okiem specjalistów będą uczyć się zasad zdrowego odżywiania

Powstaną też sale gimnastyczne ze sprzętem dostosowanym do poszczególnych rodzajów rehabilitacji, a także gabinety terapii zajęciowej, w których będą przywracane utracone w wyniku choroby umiejętności. W klinice będzie można skorzystać z rehabilitacji neurologicznej (wczesnej oraz wtórnej), rehabilitacji ogólnoustrojowej, kardiologicznej i ambulatoryjnej.

Historia w centrum Poznania

Cały obszar, na którym znajdzie się inwestycja, jest częścią zespołu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków. Najważniejszym elementem historycznym w kompleksie - oprócz pozostałości murów miejskich - jest skrzydło dawnego klasztoru sióstr Karmelitanek Bosych. Wszystkie działania w jego obszarze są poprzedzone badaniami oraz muszą uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Efekt, który uzyskaliśmy, to w dużej mierze zasługa pani konserwator. Doszliśmy do wniosku, że w elewacjach na ul. Szkolnej zachowały się elementy ceglane, które są reliktem architektoniczno-kulturowym. Chcemy je uwypuklić i skomponować z elementami tynkowymi, co pozwoli zachować lekkość obiektu. Przestrzeń, na której stanie kompleks, to niezwykle miejsce w Poznaniu. Mamy do czynienia z dużym terenem, zbliżonym powierzchnią do Starego Rynku, na którym można stworzyć ogród w samym centrum miasta.

- podkreśla Grzegorz Sadowski, architekt.

Ogród będzie częściowo dostępny dla poznaniaków i dla zwiedzających miasto, w kompleksie znajdzie się również kawiarenka. Powierzchnia całej inwestycji będzie wynosiła około 21 000 m2. W całym kompleksie (dom, klinika, apartamenty assisted living) przewidywane jest około 400 miejsc. Otwarcie kompleksu planowane jest na przełom 2020 i 2021 roku.

    Więcej o:

Skomentuj:

Architektura 60+. Centrum Senioralne w Poznaniu