Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

"Made in Poland". Drugi najlepszy pawilon na EXPO 2020

JB

Pawilon-wizytówka Polski podczas Expo 2020 w Dubaju to prezentacja doświadczenia, możliwości technicznych, a przede wszystkim potencjału ludzkiego. Prezentujemy "Made in Poland" - koncepcję zespołu w składzie Marcin Fejcak, Kalina Piłat i Ggrupa we współpracy z JAZ+ Architekci, która zajęła II miejsce w konkursie architektonicznym na projekt pawilonu.

Pawilon Polski na EXPO w Dubaju 2020 (II miejsce w konkursie architektonicznym)
Pawilon Polski na EXPO w Dubaju 2020 (II miejsce w konkursie architektonicznym)
Ggrupa i JAZ+Architekci

Świadectwo najwyższej jakości

Dubaj, obecnie jedno z najnowocześniejszych i najbardziej technologicznie
zaawansowanych miast, jest dziełem geniuszu ludzi, którzy na piaskach pustyni potrafili stworzyć największe centrum logistyczne i finansowe regionu. Polska, to kraj bogaty w surowce, ale nie te najbardziej strategiczne. Kraj leżący na przecięciu kluczowych szlaków handlowych ze wschodu na zachód i z północy na południe.

Dzięki potencjałowi ludzkiemu Polska jest miejscem narodzin grafenu, eksporterem kosmicznej myśli technicznej, stanowi ważne ogniwo w globalnej sieci przemysłu lotniczego czy technologii cyfrowych. Znak „Made in Poland” w wielu obszarach gospodarki jest świadectwem kunsztu i najwyższej jakości. To proste hasło – symbol, powinno stać się mottem polskiego pawilonu EXPO 2020.

Niczym jacht
Luksusowy jacht - symbol polskiej marki, precyzji i myśli inżynieryjnej - stał się bezpośrednią inspiracją dla formy całego pawilonu. Symboliczny kadłub, zawieszony w chmurze ze współczesnego, jasnego płótna żaglowego, tworzy „namiot” - schronienie nomadzkich Arabów

Podobnie jak w beduińskim namiocie dywan i dach to tylko przegrody, które dają
przestrzeń dla serdecznego kontaktu między ludźmi. Pawilon polski to strefa „pomiędzy” – naturalne miejsce do spotkania i wymiany.

Centrum życia społeczności
Struktura żagli i zawieszony w nich kompozytowy kształt znajdują się nad drewnianą posadzką, która jak dywan izoluje od ziemi, kryjąc pod sobą wszystkie funkcje obsługujące pawilon. Wnętrze obiektu nawiązuje do miejscowej kultury umieszczania wszystkich publicznych funkcji razem, w przestrzeni najbardziej dostępnej i całkowicie otwartej dla gości.

Foyer pawilonu ma stanowić miejsce pulsujące ciągłym życiem i stwarzać warunki do budowania relacji między gospodarzami a odwiedzającymi. Jest to serce pawilonu, widoczne miejsce koncentracji wewnętrznego życia. Jego charakter jest mocno zakorzeniony zarówno w lokalnej kulturze bazarów – centrów życia społeczności, jak i w polskiej tożsamości.

Przestrzeń wystawowa i pomieszczenia VIP zostały zatopione w żaglach unosząc się nad parterem pawilonu. Równoległe płaszczyzny tkaniny falują dzięki podmuchom wiatru, dając poczucie ciągłego ruchu samego obiektu. Jego fasada widziana pod ostrym kątem jako zamknięta i pełna, en face staje się ażurowa zapraszając do swojego wnętrza, a napis „Made in Poland” dynamicznie wyłania się spomiędzy żagli, podczas mijania pawilonu.

Tkaninę, z której wykonana jest fasada, można doświadczyć na dwa sposoby - wchodząc pomiędzy jej płachtami do budynku, a także będąc już w środku, gdy faluje nad głowami odwiedzających. Ponadto, osłania ona przed pyłem unoszącym się w powietrzu, a także redukuje ilość światła słonecznego wpadającego do
wnętrza.

Przypłynąć do Dubaju
„Made in Poland”, czyli wyprodukowane w Polsce, stanowi główny komunikat adresowany do gości pawilonu. Silnym i symbolicznym komponentem tego przekazu jest fakt wykonania elementów i modułów budynku w polskich stoczniach jachtowych,
a następnie przetransportowanie go do Dubaju drogą morską.

Kompozytowe sekcje mocowane są do przygotowanej wcześniej konstrukcji parteru, natomiast żagle do rusztu wspartego na stalowych słupach. W okresie od października 2020 do kwietnia 2021 pawilon pełni funkcję wystawienniczą. Po zakończeniu Expo obiekt jest demontowany i transportowany z powrotem do kraju. Jego modułowa i uniwersalna forma umożliwia wprowadzanie różnorodnych funkcji oraz wkomponowanie go w dowolne otoczenie.

Nowoczesne systemy
Nagrzewanie się tkaniny żagli pod wpływem promieni słonecznych generuje efekt kominowy, wspomagający wylot zużytego powietrza, zwiększony wskutek powstałej różnicy ciśnień. Naturalna cyrkulacja powietrza współpracuje z systemem chłodzenia ewaporacyjnego wykorzystującego zbiornik zlokalizowany pod podłogą.

Napływające z zewnątrz suche i gorące powietrze ochładza się w przestrzeni nad zbiornikiem wskutek odparowania wody. Schłodzone powietrze przenika do strefy użytkowej, a zużyte powietrze jest usuwane poprzez wloty w górnej części pawilonu. Przyspieszenie wymiany powietrza korzystnie wpływa na komfort termiczny.

Dobry przekaz
Wybrane przez organizatorów konkursu hasła: mobilność i zrównoważony rozwój są interpretowane w obiekcie na wielu płaszczyznach. Mobilność, to nie tylko ruch i zdolność do przemieszczania się, ale oparcie rozwoju na tworzeniu warunków do wzajemnej komunikacji, wymianie myśli między ludźmi i budowaniu relacji.

Zrównoważony rozwój, to umiejętność zastosowania rozwiązań hi-tech oraz low-tech na potrzeby użytkowe, oszczędne gospodarowanie zasobami, ale również wykorzystanie istniejącego potencjału polskich firm i stworzenie tymczasowego obiektu wielokrotnego użytku.

Za projekt odpowiada zespół w składzie: Marcin Fejcak, Kalina Piłat; Ggrupa (Paweł Lipiński, Mateusz Frankowski); JAZ+Architekci (Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Zuzanna Masse-Deda); Tworzymy gry (Blanka Jarębska, Antoni Mirosław, Piotr Wiśnioch). Współpraca: Marcin Krysiak, Monika Tymińska.

Skomentuj:

"Made in Poland". Drugi najlepszy pawilon na EXPO 2020