Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dom na Styku - projekt pracowni TTAT

TTAT

Dom na Styku został zaprojektowany na niewielkiej, miejskiej działce w Czeladzi. Charakterystyczną cechą tej lokalizacji jest bezpośredni styk wschodniej granicy z parkiem - jednym z największych terenów zielonych w obrębie Czeladzi. Sąsiedztwo działki z bujną zielenią parku stało się punktem wyjścia genezy projektu.

Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski

Celem pracy nad projektem było stworzenie domu maksymalnie otwartego na przyrodę, którego bryła nie będzie dominować i wkomponuje się w sąsiadującą z działką zieleń. Z drugiej jednak strony, Dom na Styku zlokalizowany został na działce o charakterze miejskim, stąd jego forma powinna była wpisywać się w zabudowę dzielnicy mieszkaniowej Czeladzi. Założeniem projektowym stało się zatem odnalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy architekturą domu jako tworu ludzkiego, a zielenią jako świata ożywionego. 

Okre­ślo­no lo­ka­li­za­cję pro­jek­to­wa­ne­go obiek­tu wzdłuż zachodniej granicy działki, uwal­nia­jąc jak naj­więk­szy ob­szar we wschodniej jej czę­ści, umoż­li­wia­jąc tym samym or­ga­ni­za­cję ogro­du. Wykształcona przestrzeń pomiędzy domem a parkiem to przestrzeń styku dwóch światów: zabudowy i zieleni. To też przestrzeń niezwykle istotna z punktu widzenia codziennego życia mieszkańców domu. To przy niej organizowana jest strefa dzienna w układzie funkcjonalnym. Pomimo, że Dom na Styku jest tworem ludzkim, opartym o ortogonalny układ przestrzenny, jego bryła od strony ogrodu kształtowana jest za pomocą linii organicznych. Wklęsłość elewacji od strony ogrodu wskazuje jednak na to, który świat na ich styku, ludzki – geometryczny, czy ożywiony – organiczny, stoi w przewadze nad drugim na projektowanej działce.

Przyroda niejako odciska piętno na strukturze domu. Zmienia jego geometrię wskazując jednoznacznie, że architektura dostosowuje się i ustępuje w hierarchii ważności światu ożywionemu. To pewnego rodzaju symbol, że to architektura powinna dostosowywać się do otaczającej zieleni, a nie odwrotnie. Projekt podkreśla tym samym nieocenioną wartość zieleni w mieście. Krzywizna elewacji oraz ściana zieleni parku domykają ogród z dwóch stron tworząc kameralną przestrzeń do życia w otoczeniu przyrody.

Dom na Styku jest budynkiem parterowym z wykształconym od strony drogi dojazdowej podjazdem wraz ze strefą wejściową otwartą na drogę. Pozostałą część działki, zachowując prywatność mieszkańców, oddziela mur zmiennej wysokości: od strony drogi wysoki, obniżający się w kierunku zieleni parkowej. Zabieg ten zapewnia prywatność od strony zabudowy, a widok od strony parku. Z podjazdu dostajemy się do garażu lub wiatrołapu. Przy wejściu znajdują się: gabinet, kuchnia oraz blok z łazienką, pomieszczeniem porządkowym i spiżarnią. Z komunikacji dostajemy się do strefy jadalnianej i salonu, która dzięki otwarciu na dwie strony uzyskuje optymalne doświetlenie zarówno od wschodu, jak i zachodu. Drugi gabinet i strefa nocna z sypialnią i łazienką są dostępne z części dziennej. Zarówno gabinety, jak i kuchnia z jadalnią i salonem w maksymalny sposób otwierają się na ogród i zieleń parku.

Ważnym aspektem projektu było kształtowanie przestrzeni wewnątrz domu. Poszczególne pomieszczenia strefy dziennej rozlokowano wzdłuż elewacji wschodniej, zapewniając im widok na zieleń parku. Pomieszczenie kuchni oraz gabinet dostępny z salonu wydzielono przeziernymi przeszkleniami, zapewniając tym samym możliwie jak najbardziej panoramiczne otwarcie na zieleń ze strefy dziennej. W projekcie Domu na Styku dużą rolę odgrywa światło. Przeszklenia oddzielające poszczególne pomieszczenia dzienne oraz wykreowanie przestrzeni salonu z jadalnią otwartą, zarówno na wschód, jak i na zachód, zapewniają optymalną dozę doświetlenia w całym domu.

Wnętrze domu zostało zaprojektowane jako minimalistyczne, gdzie dominuje biel ścian korespondujących z elewacją budynku. Elementami ocieplającymi stały się ściany oraz meble wykonane z drewna modrzewiowego, które nawiązuje do drzew rosnących wzdłuż wspólnej granicy działki i parku.

  • Nazwa: DOM NA STYKU
  • Pracownia projektowa: TTAT
  • Autorzy: Magdalena Tokarska, Piotr Tokarski
  • Współpraca: Tymon Czyżewski, Kasjan Stabik, Aleksandra Stolecka, Bartosz Wolny,
  • Projekt: 2016
  • Realizacja: 2021
  • Powierzchnia terenu: 633,25 m kw.
  • Powierzchnia użytkowa: 148,71 m kw.
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Fot. Tomasz Zakrzewski
Rzut
Rzut
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
Przekrój A-A
Przekrój A-A
Dom na styku - projekt pracowni TTAT
    Więcej o:

Skomentuj:

Dom na Styku - projekt pracowni TTAT