Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Eko-przestrzeń biurowa a satysfakcja z pracy

mat. prasowe

Z raportu „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE”, opublikowanego przez firmę doradczą Nuvalu Polska, na podstawie cyklicznych badań realizowanych przez SW Research wynika, że proekologiczne podejście w miejscu pracy ma znaczący wpływ na satysfakcję pracowników. Czynniki takie jak “Optymalizacja przestrzeni pod kątem komfortu pracy” i “Podstawowe działania z zakresu oszczędzania” energii mają istotny statystycznie, pozytywny wpływ na wskaźnik satysfakcji z pracy Love Your Work. Brak podejmowania tego typu działań ma z kolei negatywny wpływ na wspomniany wskaźnik.

Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
SeventyFour/Shutterstock

RACZKUJĄCE DZIAŁANIA 

Wyniki badania „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” pokazują, że chociaż łącznie 78% pracowników zauważa działania firmy prowadzone na rzecz ekologii i dbania o środowisko, to aż 62% spośród nich stwierdza, że są to jedynie pojedyncze inicjatywy. Znaczna część firm (22%) nie prowadzi żadnego rodzaju inicjatyw proekologicznych. 

Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Nuvalu Polska

Można z tych wyników wnioskować, że firmy robią wciąż za mało na rzecz zrównoważonego rozwoju lub też, co wysoce prawdopodobne, ich działania nie są wystarczająco widoczne i promowane wśród pracowników. To wielki błąd, ponieważ budowanie świadomości oraz wdrażanie ekologicznych praktyk ma znaczący wpływ na satysfakcję z pracy i ocenę pracodawcy, co również jednoznacznie wynika z badania „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE”. Organizacje dbające o środowisko i podejmujące działania na rzecz ochrony przyrody są często postrzegane jako bardziej nowoczesne, odpowiedzialne społecznie i atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. Co więcej, działania takie mają istotny wpływ na skłonność do polecania pracodawcy i ogólny stosunek do pracy. Jaki jest jego status? 

KOMFORT W MIEJSCU PRACY KLUCZEM DO SZCZĘŚCIA PRACOWNIKA 

Spośród szeregu zadanych w badaniu pytań, ukierunkowanych na aspekty proekologiczne wyodrębniono 3 czynniki, które mają bardzo silny wpływ na wskaźnik zadowolenia z pracy Love Your Work, opracowany przez Nuvalu Polska i SW Research.  “Optymalizacja przestrzeni pod kątem komfortu pracy” (t = 2,9) jest kluczowym, praktycznym działaniem z zakresu ekologii wpływającym na zadowolenie pracowników - na ten czynnik składają się systemy i rozwiązania mające wpływ na bezpośrednie i fizyczne odczucia pracowników, jak cyrkulacja powietrza i komfort akustyczny.

Drugi czynnik składający się z więcej niż jednego pytania to podstawowe działania z zakresu oszczędzania energii. Są to aktywności ściśle powiązane z ekonomizacją firmy, czyli stosowanie energooszczędnych sprzętów i żarówek oraz segregacja śmieci – jest to działanie zauważane przez pracowników i jednocześnie mające silny wpływ na pozytywną ocenę pracodawcy. 

Najsilniejszy wpływ ma jednak czynnik składający się z pojedynczego pytania odpowiadający na stwierdzenie: „Moim zdaniem pracodawca w ogóle nie dba o ekologię”. Firmy, które nie przywiązują dużej wagi do działań proekologicznych, mogą odczuwać brak zrozumienia ze strony pracowników, którzy coraz częściej dostrzegają konieczność dbania o środowisko. Pracownicy, którym zależy na ekologii i odpowiedzialności społecznej, mogą czuć się mniej zaangażowani i zmotywowani widząc, że ich firma nie podejmuje odpowiednich działań w tej dziedzinie. Warto zatem, aby organizacje zbadały stanowisko pracowników w tych kwestiach i podjęły ryzyko związane z wprowadzaniem odpowiednich zmian. 

Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Nuvalu Polska
*Statystyka „t” powstaje na podstawie testowania różnic średnich wyników w dwóch grupach. Znak dodatni / ujemny – jeżeli statystyka ‘t’ jest dodatnia oznacza to, że związek pomiędzy daną zmienną a zmienną zależną jest pozytywny tj., jeśli rośnie wynik na zmiennej wyjaśniającej, rośnie też wynik na zmiennej zależnej. Minus z kolei mówi o zależności odwrotnej – im wyższy wynik na zmiennej wyjaśniającej, tym niższy wynik na zmiennej zależnej.  

ORGANIZACJA OCENIANA WYŻEJ NIŻ BIURO 

Badania wykazują, że tylko 21% pracowników dobrze mówi o swojej firmie w kontekście zaangażowania w działania na rzecz ekologii, ponad 41% opiniuje je negatywnie. Jeszcze słabiej pod kątem rozwiązań proekologicznych ocenione zostały same biura – blisko 49% badanych potwierdza, że przestrzenie, w których pracują, nie posiadają rozwiązań proekologicznych. Taki wynik świadczy o brakach, jakie istnieją w organizacjach i jednocześnie o ogromnym potencjale, który drzemie w poprawie tej oceny poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. 

Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Nuvalu Polska

Skuteczne zarządzanie przestrzenią w organizacji stanowi kluczowy element tworzenia przyjaznego i efektywnego środowiska. Optymalizacja przestrzeni pod kątem komfortu pracy staje się coraz ważniejsza i może stanowić kluczowy element, dzięki któremu pracownicy będą chętniej korzystać z biura niż pracować zdalnie. Poprzez odpowiednie planowanie przestrzeni, oszczędne wykorzystywanie energii i edukację wewnątrz firmy, możemy stworzyć bardziej komfortowe, ekonomiczne i zrównoważone środowisko dla nas samych i przyszłych pokoleń. Badania tylko potwierdzają coraz mocniejszą tendencję napływających zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako architekta cieszy mnie, że mogę aktywnie wpływać na te zmiany poprzez tworzenie projektów zgodnie z tym nurtem.

mówi Marek Ejsztet, Architekt, Concept Space.

OSZCZĘDNOŚCI  

W czołówce inicjatyw podejmowanych przez organizacje na rzecz ekologii i jednoczesnego zmniejszania kosztów są: wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup pojemników do segregacji śmieci, czy zakup sprzętu klasy A+ / A++ / A+++. Tego rodzaju inicjatywy nie tylko przyczyniają się do oszczędności finansowych, ale także pozwalają organizacjom wzmocnić swoją odpowiedzialność ekologiczną. Pozytywnie wpływają na środowisko oraz zaangażowanie w działania proekologiczne, jednocześnie są coraz bardziej doceniane zarówno przez klientów, jak i pracowników, co może przekładać się na większą lojalność wobec firmy. 

Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Nuvalu Polska

ESTETYKA 

Kolejną inicjatywą wdrażaną przez organizacje, która jest zauważana przez pracowników, jest umieszczanie roślin i tworzenie terenów zielonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zielone obszary w biurze poprawiają jakość powietrza, przyczyniając się do redukcji zanieczyszczeń, absorbują hałas, co wpływa na zmniejszenie poziomu stresu, poprawiają koncentrację w miejscu pracy i przyczyniają się do lepszego samopoczucia pracowników.  

Dążenie do zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy może wpłynąć na stworzenie bardziej przyjaznego środowiska, zmotywować pracowników i zwiększyć satysfakcję z wykonywanej pracy. To właśnie oni spędzają większość swojego czasu w biurach, dlatego ważne jest, aby otoczenie, w którym przebywają było dostosowane do ich wygody, efektywności i dobrego samopoczucia. Oczywiście, oczekiwania klientów i cele biznesowe są istotne, ale zrozumienie potrzeb pracowników jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Dlatego też, projektowanie biur to nie tylko kwestia estetyki, ale również dbałości o ludzi, którzy tworzą organizację.

mówi Adrian Ziubiński, CEO Concept Space

GLOBALNE SPOJRZENIE 

Warto podkreślić, że ekologia w biurze nie dotyczy jedynie segregacji odpadów czy oszczędzania energii. To także inwestowanie w zielone technologie, promowanie świadomego korzystania z zasobów czy wspieranie inicjatyw społecznych związanych z ochroną środowiska. 

Dlatego podejmowanie działań proekologicznych w miejscach pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. Zwiększa zadowolenie z wykonywanej pracy oraz wpływa na ogólny poziom zaangażowania i efektywności zespołu. Na zewnątrz natomiast buduje pozytywny wizerunek firmy w obliczu konsumentów coraz bardziej świadomych wpływu swoich wyborów na środowisko i poszukujących firm, które podzielają ich wartości.  

Coraz częściej też działania proekologiczne przekładają się na innowacyjności i podwyższoną jakość oferowanych produktów i usług. To z kolei może przyciągać klientów, którzy szukają rozwiązań nowoczesnych i efektywnych, z jednoczesnym pozytywnym wpływem na środowisko. 

Pełna wersja raportu do pobrania: ekobarometr.nuvalu.pl.

Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Eko-przestrzeń a satysfakcja z pracy
Nuvalu Polska
    Więcej o:

Skomentuj:

Eko-przestrzeń biurowa a satysfakcja z pracy