Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Na warszawskiej Białołęce powstanie nowy park. Konkurs zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Redakcja Pressland/WG/mat. architektów

W nowym parku, w rejonie ul. Ch. Botewa na warszawskiej Białołęce, to natura będzie grać pierwsze skrzypce. Zachowane zostaną dorodne drzewa, pojawi się nietypowy plac zabaw, polanka rekreacyjna i kwiatowe ogrody. Od strony ul. Światowida, architekci z pracowni RS Architektura Krajobrazu zaplanowali efektowny przeszklony pawilon.

Park w okolicy ul. Christo Botewa na warszawskiej Białołęce. Proj. RS Architektura Krajobrazu
Park w okolicy ul. Christo Botewa na warszawskiej Białołęce. Proj. RS Architektura Krajobrazu
Wiz. RS Architektura Krajobrazu

W grudniu 2019 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Zwyciężyła praca pracowni RS Architektura Krajobrazu.

W chwili obecnej, dwuhektarowy teren przy ul. Ch. Botewa to dziki, porośnięty drzewami zagajnik, w sąsiedztwie którego powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Mieszkańcom bardzo potrzebny był park z odpowiednio zaprojektowaną infrastrukturą sprzyjającą aktywności. Architektom zależało na wprowadzeniu nowych funkcji, bez negatywnego wpływu na obecny charakter i wartość przyrodniczą tego miejsca. Jak sami podkreślają, głównym założeniem projektowym było "stworzenie przestrzeni natury, w której człowiek byłby gościem".

Istniejące drzewa zostaną zachowane, a geometria ciągów komunikacyjnych zostanie do nich dostosowana. Parkowe alejki wykonane zostaną z nawierzchni przepuszczalnych - mineralnych lub ewentualnie, kruszywa łączonego żywicą. Część ciągów wykonana będzie z nawierzchni drewnianych, antypoślizgowych.

Park w okolicach ul. Ch. Botewa na warszawskiej Białołęce. Proj. RS Architektura Krajobrazu
Park w okolicach ul. Ch. Botewa na warszawskiej Białołęce. Proj. RS Architektura Krajobrazu
Proj. RS Architektura Krajobrazu

Teren parku podzielono na trzy strefy

Najintensywniej zagospodarowaną częścią parku będzie część północo-wschodnia (od strony ul. Myśliborskiej). Zaprojektowano tu drewniany placyk z żyjącą kopułą wierzbową. Dzięki wykorzystaniu naturalnej różnicy terenu, placyk będzie sąsiadować ze schodami tworzącymi formę widowni. W tym rejonie pojawi się również automatyczna miejska toaleta.

Przewidziano rozległą polanę rekreacyjną - z wierzbowymi altanami, wypożyczalnią książek, wyposażeniem wypoczynkowym (np. hamakami, leżakami). Jak w każdym parku, również i tutaj nie mogło zabraknąć placu zabaw. Będzie on nietypowo wyposażony - zamiast typowych urządzeń przewiduje się wprowadzenie m.in. trawiastych górek z tunelami, kłód i pni do wspinaczki, pluskowiska, miejsc do budowy szałasów.

Chwilę wytchnienia będzie można znaleźć w ogrodach bylinowych i sensorycznych, uzupełnionych o meble miejskie.

Park w okolicach ul. Ch. Botewa na warszawskiej Białołęce. Proj. RS Architektura Krajobrazu
Park w okolicach ul. Ch. Botewa na warszawskiej Białołęce. Proj. RS Architektura Krajobrazu
Wiz. RS Architektura Krajobrazu

W części centralnej parku istnieją naturalne zagłębienia terenu. To obszar, który ma pozostać jak najbardziej naturalny - zakłada się jego szczególną ochronę i wzmocnienie istniejących warunków przyrodniczych. W południowo-wschodnim zagłębieniu, w którym okresowo stagnuje woda, zakłada się stworzenie ostoi płazów. Zagłębienie częściowo zostanie uszczelnione, dzięki czemu woda obecna będzie tam przez cały rok. Zagłębienie północno-zachodnie pozostawione będzie w formie naturalnej łąki, nad którą rozpięta zostanie komunikacja w formie drewnianych pomostów. Tutaj zlokalizowane będą elementy sprzyjające owadom – hotele dla owadów, ule i nasadzenia roślin szczególnie miododajnych.

Od strony ul. Światowida, w południowo-zachodniej części parku powstanie wielofunkcyjny, 2-kondygnacyjny pawilon parkowy (o powierzchni 173 m kw) wraz z tarasem w poziomie terenu, który częściowo nadwieszony będzie ponad zbiornikiem wodnym. Przeszklony budynek w kształcie elipisy będzie miał elewacje wykonaną z drewnianych lameli.

W sąsiedztwie pawilonu przewidziano także murawę rekreacyjną, tworzącą miejsce wypoczynku, a także przestrzeń dla warsztatów zewnętrznych. W tym rejonie planowane są także potencjalne miejsce na mini ogródki społeczne.

Wokół całego terenu parku przewidziano wzmocnienie ramy izolującej jego wnętrze od uciążliwości związanych z ruchem kołowym, poprzez wprowadzenie izolujących nasadzeń krzewów.

Skomentuj:

Na warszawskiej Białołęce powstanie nowy park. Konkurs zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu