Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa chce wspierać gminy w procesach planowania i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego

Mat. prasowe/red. WG

Rusza nowy projekt wsparcia gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych dziedzictwa kulturowego. Czuwać nad nim będzie Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Żyrardów - widok osady fabrycznej i kościoła farnego z lotu ptaka
Żyrardów - widok osady fabrycznej i kościoła farnego z lotu ptaka
Fot. ze zbiorów archiwum Urzędu Miasta Żyrardowa

O tym jak ważne są lokalne tradycje, język, tożsamość, poczucie wspólnoty, oraz zabytki materialne nie trzeba nikogo przekonywać. To one spajają społeczność. To im należy szczególna ochrona.

Według badania Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzonego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa aż 64% sporządzonych przez gminy programów rewitalizacji zawiera zapisy odnoszące się do zabytków, a 42% - do dziedzictwa niematerialnego.

W dużej mierze programy rewitalizacyjne realizowane są na terenach objętych ochroną konserwatorską (61%), bądź wprost realizowane są w obiektach zabytkowych (749 gmin przewidziało takie projekty), lub bazują na dziedzictwie niematerialnym (w przypadku 504 gmin).

9 października 2015 rok weszła w życie ustawa o rewitalizacji. Wraz z przeznaczonym na jej wdrożenie finansowaniem stworzyła ona warunki dla aktywniejszej działalności gmin w obszarze rewitalizacji obszarów zdegradowanych, które mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości życia w gminie. Teraz jej dopełnieniem ma być projekt "Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach".

 

Zamość - rynek i Stare Miasto
Zamość - rynek i Stare Miasto
For. Christian Faludi / Shutterstock

Działania prowadzone w ramach projektu "Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach" realizowane będą w trzech obszarach

Po pierwsze utworzono 8 Centrów Kompetencji ds. rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, będą tworzyć zsieciowane Centra Kompetencji ds. rewitalizacji. Będą one prowadziły działalność informacyjną i doradczą na rzecz gmin realizujących programy rewitalizacyjne związane z dziedzictwem kulturowym. Będą m.in. informować o ogólnych zasadach, prawach i obowiązkach gmin w tym zakresie, a także upowszechniać modelowe rozwiązania, wiedzę o zasadach i opracowaniach związanych z wykorzystaniem zasobu dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacji. Do zadań Centrów Kompetencji należeć będzie również animowanie debat na ten temat i ułatwianie wymiany doświadczeń uczestnikom procesów rewitalizacyjnych m.in. samorządów, służb konserwatorskich, organizacji pozarządowych, resortów odpowiedzialnych za rewitalizację i organizacji branżowych.

Po drugie zaplanowano szkolenia dla przedstawicieli gmin prowadzących lub planujących rewitalizację z wykorzystaniem zasobu dziedzictwa kulturowego. Gminy będą mogły dowiedzieć się m.in. jak określać wizję, cele i kierunki gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniając dziedzictwo; jak wyznaczać obszar zdegradowany i jak określać potencjały obszarów rewitalizacji czy jak poszukiwać nowych funkcji dla obiektów zabytkowych oraz jakie działania konserwatorskie są w nich dozwolone. Dowiedzą się również jak tworzyć opracowania studialne i strategiczne zawierające odpowiednie zapisy chroniące i wykorzystujące potencjał dziedzictwa.

Po trzecie wreszcie, zaplanowano wsparcie gmin tworzących lub aktualizujących gminne programy rewitalizacji poprzez wspólne przeprowadzenie procesu identyfikacji dziedzictwa, szacowanie jego wartości i wskazania właściwych sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych. Opracowanie Studiów Ochrony Wartości Kulturowych oraz innych opracowań studialnych będzie wykonywane na rzecz wybranych gmin, które zadeklarują chęć wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych oraz zakwalifikują się do Programu wsparcia.

Projekt „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowany jest w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”, którego jednym z celów jest wzmocnienie systemu ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym. Krajowy program realizuje tym samym zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.

Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich. Więcej informacji o dziedzictwie w rewitalizacji na: www.samorzad.nid.pl

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Narodowy Instytut Dziedzictwa chce wspierać gminy w procesach planowania i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego