Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Park kieszonkowy

Red./C

Parki kieszonkowe (z angielskiego pocket park) to niewielki teren zielony o powierzchni do 0,4 ha, który nie wymaga wydzielenia odrębnego terenu i może być zorganizowany w wolnym, niewykorzystanym miejscu lub „kieszonce”: między dwoma domami. Z reguły taki pływający park kieszonkowy ma swój wyróżnik, cechę w postaci niezwykłego wykorzystania otaczającego krajobrazu, co czyni miejsce wyjątkowym. Popularność takich kameralnych terenów zielonych rośnie dziś na całym świecie.

Park kieszonkowy
Park kieszonkowy
Rourke Ban2/Shutterstock

Potrzebujemy kontaktu z naturą

Pierwszy park kieszonkowy (pocket park) - Paley Park - został otwarty 23 maja 1967 r. Paley Park jest często wymieniany jako jedna z najlepszych przestrzeni miejskich w Stanach Zjednoczonych.

Pandemia koronawirusa i globalny lockdown zmusiły mieszkańców do radykalnego przemyślenia swojego stosunku do życia w mieście. Wraz z przejściem dużej liczby osób na pracę zdalną, rozwojem sklepów internetowych i usług dostawczych, wśród ludności miejskiej zaczął kształtować się trend w kierunku „15-minutowego miasta”, które implikuje obecność wszystkiego, co niezbędne do wygodnego życia, w tym terenów zielonych, w zasięgu spaceru w centrach miast. Geografia zwykłej rutyny mieszczan zawęziła się do jednego obszaru, co wpłynęło na spadek popularności dużych parków, których masowość zaczęła bardziej przerażać niż przyciągać. Jednocześnie nadal chcemy spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu, a w nowych dzielnicach mieszkalnych często występuje niedobór terenów zielonych. Rozwiązaniem jest tworzenie parków kieszonkowych.

Park kieszonkowy
Park kieszonkowy
Octus_Photography/Shutterstock

Park kieszonkowy – sposobem na kontakt z naturą

Mini park jest idealnym narzędziem do upiększania miast. Takie przestrzenie w gęsto zabudowanych miastach z elementami małej architektury, gdzie znajdziemy też stojaki rowerowe, pozwalają na błyskawiczną ucieczkę od zgiełku metropolii, obcowanie z naturą w przerwie między szaloną pogonią z punktu A do punktu B, wczucie się w specyfikę okolicy, bez konieczności wyjazdu poza granice miasta.

Ponadto nowy park kieszonkowy może być narzędziem dla mieszkańców miasta w zakresie życia społecznego i politycznego oraz dialogu z lokalnymi władzami. Najczęściej vesty park są tworzone wokół pomników przyrody. Pozwalają zachować tradycyjną tkankę, którą uzupełniają nowe nasadzenia. Vest pocket park pozwala szybko i łatwo rozwiązać problem nieużytków i wieloletniego budownictwa.

Park kieszonkowy
Park kieszonkowy
Rourke Ban2/Shutterstock

Parki kieszonkowe - porządkowanie przestrzeni

Po drugie, tworzenie parków kieszonkowych powstrzymuje chaotyczny rozwój urbanistyczny, zwłaszcza na terenach historycznych. Jak często centra handlowe, hipermarkety, hostele i inna architektura niskiej jakości rosną na opuszczonych terenach? Nowy park pomaga chronić miasta przed tak nieestetyczną zabudową, która niszczy ich unikalny charakter architektoniczny.

Wreszcie zielone zakamarki to doskonały przykład zrównoważonego miasta. W nowym parku kieszonkowym często znajduje się na przykład sztuczny wodospad, a sama przestrzeń pełna jest zminiaturyzowanych przedmiotów. W ten sposób zarząd zieleni miejskiej podniesie też poziom ekologii i w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na globalne zmiany klimatu. Tą drogą próbują teraz podążać mieszkańcy Singapuru, którzy w swoich decyzjach urbanistycznych wyznają zasadę „nie park w mieście, ale miasto w parku”.

Atrakcyjności parków kieszonkowych dodaje również fakt, że ich aranżacja nie wymaga dużego nakładu pracy, czasu i pieniędzy. Aby stworzyć park, nie trzeba długo wybierać miejsca, uzgadniając to z mieszkańcami i władzami gminy. Ze względu na niewielką powierzchnię takich terenów zielonych wystarczy, że wypracuje się dla nich konkretne szablony i standardowe rozwiązania, które można zastosować w podobnych miejscach w całym mieście.

Park kieszonkowy
Park kieszonkowy
Vladimir Arndt/Shutterstock

Park kieszonkowy może powstać wszędzie

To rozwiązanie jest również optymalne w przypadku, gdy ukształtowanie terenu jest utrudnione przez komunikację podziemną lub ograniczenia miejskie. Tam, gdzie niemożliwe jest sadzenie drzew i krzewów, alternatywą stają się parki kieszonkowe, obecność wielopoziomowych tarasów ziemnych oraz roślinność w pojemnikach.

Park kieszonkowy
Park kieszonkowy
Aisyaqilumaranas/Shutterstock
    Więcej o:

Skomentuj:

Park kieszonkowy