Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku

mat. prasowe

W maju br. przedstawiciele spółki Grochowska 301/305 oraz architekci z pracowni WWAA przedstawili zmiany w projekcie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku. Poprawki naniesiono w odpowiedzi na głosy części mieszkańców oraz opinię, jaką koncepcja otrzymała w trakcie poprzedniej komisji ładu przestrzennego Rady Warszawy.

Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku
Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku
Projekt: WWAA

Projekt Fabryki Perun - zmiany w koncepcji

Najważniejsza modyfikacja polega na dostosowaniu wysokości budynków do otaczającej zabudowy, co spowoduje redukcję gęstości zabudowy planowanej na terenie Perunia o około 20% w porównaniu z pierwotną koncepcją sprzed trzech lat. Mimo tej korekty, inwestor nadal zobowiązuje się do realizacji zestawu projektów publicznych, w tym oddania lokalu oświatowego miastu oraz odnowienia miejskiego skweru znajdującego się pomiędzy ulicą Grochowską a Stanisława Augusta.

W porównaniu z wersją projektu z lutego br. nowe budynki planowane na obszarze Peruna zostały zmniejszone o jedno piętro lub też obniżono wysokość ich parterów, zachowując jednocześnie 268 miejsc parkingowych. Maksymalna wysokość teraz wynosi 20 metrów, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru od ul. Grochowskiej. To umożliwi dostosowanie się do fasad sąsiednich kamienic. Natomiast od strony ulicy Stanisława Augusta nowe budynki Peruna będą miały taką samą wysokość jak te, które zostały zbudowane w ostatnich latach w sąsiedztwie Błoni Elekcyjnych.

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek wyraziła pozytywną opinię wobec najnowszego kształtu projektu Fabryki Perun. Ze względu na historyczny charakter obszaru, na którym wcześniej działał zakład produkujący sprzęt spawalniczy, projekt został skonsultowany z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ostateczną decyzję dotyczącą zezwolenia na realizację projektu podejmie Rada Warszawy.

Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku
Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku
Projekt: WWAA

Fabryka Perun wpisuje się w miejską koncepcję przywracania do życia terenów poprzemysłowych, a zarazem rozsądnego dogęszczania zabudowy mieszkalnej w lokalizacjach z dobrym dostępem do komunikacji, usług, edukacji i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Nasz obecna propozycja uwzględnia szereg postulatów strony społecznej, interesy miasta i samorządu oraz zalecenia konserwatorskie. Wypracowaliśmy projekt, który będzie miastotwórczym elementem Kamionka – osiedla różnorodnego, rozwijającego się, ale też pamiętającego o swojej postindustrialnej przeszłości.

mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.
Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku
Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku
Projekt: WWAA

Mniej intensywna zabudowa

Gęstość zabudowy proponowanej w Fabryce Perun jest mniejsza niż we wcześniejszych propozycjach oraz niż ta, która jest akceptowana przez projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tej części Warszawy. W ramach projektu zakłada się zbudowanie 248 mieszkań, czyli mniej w stosunku do wcześniejszej wersji, gdzie przewidywano 266 mieszkań. W zrewitalizowanych i odnowionych halach przemysłowych znajdować się będą lokale usługowe o łącznej powierzchni około 1,2 tys. metrów kwadratowych.

Historia Peruna

Fabryka Perun na Grochowie jest jednym z najstarszych przykładów przemysłowej architektury w tej części miasta. Od 1913 roku sprawnie funkcjonował tu zakład przedsiębiorstwa "Perun" Towarzystwo Akcyjne Fabryk Tlenu i Aparatów - pierwsza w Polsce fabryka wytwarzająca nowoczesny sprzęt spawalniczy. Budynki fabryki przetrwały obie wojny światowe, a ona sama, przechodząc kolejne przekształcenia własnościowe i przestrzenne, kontynuowała działalność i rozwój do początków XXI wieku.

Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku
Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku
Projekt: WWAA
    Więcej o:

Skomentuj:

Projekt Fabryki Perun na warszawskim Kamionku