Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Warszawa - uchwała krajobrazowa unieważniona! Wojewoda mazowiecki zadecydował

Redakcja Pressland/WG

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił warszawską uchwałę krajobrazową - akt prawa regulujący m.in. kwestie reklam i szyldów w przestrzeni miejskiej, stawiania ogrodzeń czy obiektów małej architektury.

warszawa, reklama
Centrum Warszawy - skrzyżowanie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej kilka lat temu
fot.: Agnieszka Rumińska

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał decyzję o unieważnieniu uchwały krajobrazowej m. st. Warszawy. Opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 24 stycznia. Przyjęta przez warszawskich radnych 16 stycznia br. uchwała krajobrazowa to dokument, na który stolica czekała wiele lat. Zawarte w niej regulacje miały na celu walkę z "szyldozą", chaotycznie rozmieszczanymi wielkoformatowymi reklamami i tablicami reklamowymi. Obiekty małej architektury miały zostać ujednolicone. Uchwała regulowała również kwestie stawiania ogrodzeń na osiedlach mieszkaniowych. W przestrzeni miejskiej miał zostać wprowadzony ład.

Warszawska uchwała krajobrazowa. Co trzeba o niej wiedzieć?>>>

Uchwała krajobrazowa a UOKiK

Uchwała od początku budziła kontrowersje w branży reklamowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął na początku lutego postępowanie wyjaśniające w sprawie warszawskiej uchwały krajobrazowej wszczął na początku lutego. Jak zaznaczał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - "W praktyce jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy będą nośniki na przystankach komunikacji miejskiej, kontrolowane obecnie przez jednego dostawcę treści".

Chodzi o spółkę AMS należącą do grupy Agora.

Warszawska uchwała krajobrazowa unieważniona. Dlaczego?

Uzasadnienie unieważnienia uchwały krajobrazowej Warszawy ma 42 strony. Konstanty Radziwiłł pisze w nim m.in., że jednym z powodów takiej decyzji jest naruszenie trybu podjęcia uchwały - "po wprowadzeniu w trakcie sesji Rady Warszawy licznych zmian w jej treści, nie uzgodniono projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nie wyłożono go ponownie do publicznego wglądu". Ponadto w uzasadnieniu czytamy: "do istotnych naruszeń należy zaliczyć naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, przepisów podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów ustrojowych czy przepisów prawa materialnego".

Do decyzji odniósł się Wojciech Wagner - Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Na swoim facebookowym profilu napisał:

"W mojej ocenie powyższe zarzuty są uznaniowe i nie znajdują dostatecznego oparcia ani w zapisach ustawowych, ani w dotychczasowym orzecznictwie. W decyzji wyraźna jest tendencja interpretacyjna zmierzająca do maksymalnego ograniczania prerogatyw władz publicznych bez oglądania się na spójność i celowość ocenianej regulacji".

Przypomnijmy:

  • prace nad warszawską uchwałą krajobrazową trwały od 2015 roku
  • Kilka dni po wejściu w życie ustawy krajobrazowej Warszawa podpisała uchwałę intencyjną i rozpoczęły się pracę nad regulacjami
  • Dwa razy przeprowadzano konsultacje społeczne
  • 16 stycznia 2020 roku stołeczni radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę krajobrazową. Wojewoda mazowiecki miał zweryfikować uchwałę.
  • 24 lutego Konstanty Radziwiłł stwierdził nieważność uchwały rady miasta z 16 stycznia "w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".

Miasto może w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że jest to czysto polityczna decyzja. Czy własny interes jest ważniejszy od dobra społecznego? Na dziś na godzinę 10.00 zaplanowana jest konferencja prasowa.

Nie rozumiem tej decyzji pana wojewody. Ubolewam, że została podjęta. Będziemy skarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego. Jasno w tej uchwale jest napisane, jak powinna wyglądać procedura, nie przewidywała ona ponownego wyłożenia do konsultacji. Nawet prawnicy twierdzili, że jakby pojawiło się ponowne wyłożenie, to mogłoby być podstawą do kwestionowania uchwały

skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
    Więcej o:

Skomentuj:

Warszawa - uchwała krajobrazowa unieważniona! Wojewoda mazowiecki zadecydował