Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Więcej zieleni na terenach Portu Lotniczego Katowice. Rozpoczęto wdrażanie projektu LIFE Archiclima

WG

Zmieni się otoczenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. W miejscu betonowych nawierzchni przed terminalami i na parkingu pojawią się zielone przystanki, łąki kwietne i ogrody deszczowe, a na fasadach terminalu szybkorosnące pnącza. Adaptacja jest prowadzona w ramach projektu LIFE Archiclima

Zielone rozwiązania demonstracyje Archiclima przed terminalami i na parkingu Katowice Airport
Wizualizacja zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima przed terminalem Katowice Airport
Wiz. LIFE Archiclima

LIFE Archiclima, czyli więcej zieleni!

Archiclima to wielowymiarowy program mający na celu przywracanie natury i wprowadzania życia tam, gdzie dzisiaj najbardziej ich brakuje. Jego celem jest wzrost odporności na niebezpieczeństwa wynikające ze zmian klimatu przy wykorzystaniu samej przyrody. Przykładem takiego działania są propozycje zmian w Porcie Lotniczym Katowice. 6 października 2023 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA podpisało umowę z generalnym wykonawcą tej inwestycji, spółką Probuild Services z Myszkowa..

Archiclima -budowa zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima przed terminalami i na parkingu Katowice Airport
Archiclima -budowa zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima przed terminalami i na parkingu Katowice Airport
Fot. Piotr Adamczyk

Zmiany na lotnisku w Pyrzowicach

Specjaliści z Archiclima zaproponowali nowoczesne i funkcjonalne zazielenienie terenu, wykorzystując m.in. rośliny występujące na terenach okalających lotnisko. Zmiany dotyczą w szczególności nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych znajdujących się bezpośrednio przed terminalami pasażerskimi. W ich miejsce pojawią się ogrody deszczowe i barwne łąki, jakie kiedyś tu występowały. Pozwoli to na zatrzymanie wód opadowych, dzięki czemu poprawi się wilgotność, czystość i temperatura powietrza. Dodatkowo przed Terminalem C powstanie zielona ściana z pnączy.

Dzięki tym zabiegom przestrzeń wokół pyrzowickiego lotniska będzie optymalnie przygotowana na gwałtowane zjawiska atmosferyczne, takie jak silne ulewy czy fale upałów. Zastosowanie zielonych rozwiązań zwiększa również komfort pasażerów poprzez m.in. lepszą jakość powietrza, redukcję wysp ciepła, powiększenie ilości miejsc relaksu i wypoczynku.

Archiclima -budowa zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima przed terminalami i na parkingu Katowice Airport
Archiclima -budowa zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima przed terminalami i na parkingu Katowice Airport
Fot. Piotr Adamczyk

Program LIFE Archiclima

LIFE Archiclima to w skali Europy projekt nowatorski pod względem zakresu i rozciągłości przedsięwzięcia. Jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wspiera zarządców i właścicieli 32 obiektów wielkopowierzchniowych, przy czym każdy z nich ma własny plan „uszyty na miarę”. Projekty zmian są pozytywnie postrzegane przez mieszkańców miast i użytkowników. Coraz więcej osób ma przecież świadomość, że przyszłością naszych miast jest docenianie i wspieranie rodzimej przyrody w każdym dostępnym miejscu, a wdrożenie założeń Archiclimy wzmacnia wizerunek firm, które stosują je w swoich przestrzeniach.

Archiclima -budowa zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima przed terminalami i na parkingu Katowice Airport
Archiclima -budowa zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima przed terminalami i na parkingu Katowice Airport
Fot. Piotr Adamczyk
    Więcej o:

Skomentuj:

Więcej zieleni na terenach Portu Lotniczego Katowice. Rozpoczęto wdrażanie projektu LIFE Archiclima