Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

"Vers une architecture" Le Corbusiera. Biblia nowoczesnej architektury już po polsku!

ace

Szukasz prezentu pod choinkę? Już go masz! Jedna z najważniejszych książek na temat architektury w dziejach współczesnych jest od niedawna dostępna po polsku. Na dodatek została wydana z zachowaniem typografii, zaprojektowanej prawie 90 lat temu przez samego autora

W stronę architektury, Le Corbusier, fot. Piotr Ostrowski, źródło: www.centrumarchitektury.org
W stronę architektury, Le Corbusier, fot. Piotr Ostrowski, źródło: www.centrumarchitektury.org
W stronę architektury, Le Corbusier, fot. Piotr Ostrowski, źródło: www.centrumarchitektury.org

"Vers une architecture" - rozprawa Le Corbusiera poświęcona jego poglądom na architekturę jest dziś zaliczana do grona najważniejszych dzieł dotyczących współczesności. Wydany we Francji w 1923 roku tom na angielski przełożono już cztery lata później, w kolejnych dekadach najważniejsze dzieło Le Corbusiera było tłumaczone na dziesiątki języków. Polacy, aby poznać poglądy `ojca nowoczesnej architektury` w rodzimym języku musieli czekać aż... 89 lat - na szczęście fundacja Centrum Architektury zapełniła tę lukę na naszym rynku wydawniczym.

`Le Corbusier jako ikona `wielkiej narracji` modernizmu jest dzisiaj przedmiotem analiz krytycznej historii sztuki pisanej z punktu widzenia ofiar modernistycznego eksperymentu, którego był jednym z ojców. A zwłaszcza z punktu widzenia tej szczególnej mutacji modernizmu - socmodernizmu, który w komunizmie jedynie pozorował realizację jego idei domu jako funkcjonalnej, humanistycznej i higienicznej przestrzeni, a w praktyce tworzył na niespotykaną wcześniej skalę fikcję i patologię uprzedmiotowionego społeczeństwa` - pisze w obszerny wstępie do książki prof. Marta Leśniakowska. Polski przekład `W stronę architektury` daje każdemu szansę samodzielnego poznania pierwotnych idei Le Corbusiera. To bardzo ważne, bo dziś wiele z jego koncepcji (jak choćby `dom to maszyna do mieszkania`) funkcjonuje tylko jako wyrwane z kontekstu i dawno pozbawione pierwotnego sensu hasła.

`W stronę architektury` Le Corbusiera - to nie jest teoretyczna rozprawa czy filozoficzny traktat. To pisany emocjonalnie zbiór refleksji i doświadczeń autora. Jednak nie można zapominać, że szwajcarski architekt był wykształcony i posiadał dużą wiedzę na temat dziejów i teorii architektury, jego idee i przemyślenia są więc głęboko osadzone w filozofii kultury, w historii i estetyce. Le Corbusier - o czym rzadko się pamięta - był też malarzem, stąd być może ogromna staranność w projekcie książki. Układ typograficzny, rodzaj i wielkość tytułów czy ilustracji - tu wszystko ma znaczenie. Książka `W stronę architektury` miała bowiem nie tylko informować o poglądach autora, ale i kształtować gust czytelników, ich spojrzenie na architekturę i jej rozumienie. I wielką zaletą wydanej przez Centrum Architektury polskiej wersji książki jest to, że zachowuje ona układ, zaprojektowany przez Le Corusiera, różnej wielkości czcionki, wielkość zdjęć czy rysunków, wszystko jest tu tak samo, jak 89 lat temu stworzył to architektoniczny rewolucjonista.

`'W stronę architektury' jest jedyną książką o architekturze, która zostanie uznana za wielkie dzieło literatury XX wieku` - uważał znany brytyjski krytyk i badacz architektury, Reyner Banham. I rzeczywiście, choć treść publikacji dotyka czasem trudnych tematów, czyta się ją dobrze. Ma na to wpływ emocjonalny sposób pisania, ale też układ książki, który prof. Marta Leśniakowska określiła mianem `struktury kłącza`, z którego wyrasta mnóstwo drobnych i większych odnóg lub `fotomontażu`, zbioru wielu mniejszych obrazów, które razem tworzą też spójną całość.

Le Corbusier `W stronę architektury`
Tytuł oryginalny: Vers une architecture
Wydawca: Centrum Architektury, Warszawa
Koncepcja i prowadzenie serii Grzegorz Piątek, Aleksandra Stępnikowska
Tłumaczenie: Tomasz Swoboda
Rok wydania: 2012
www.centrumarchitektury.org

Skomentuj:

"Vers une architecture" Le Corbusiera. Biblia nowoczesnej architektury już po polsku!