Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Platinium Business Park

Inwetor

Zespół zabudowy biurowej przy ul. Domaniewskiej w Warszawie stanowi kolejny etap funkcjonalnych i urbanistycznych przeobrażeń Służewca Przemysłowego. Autorami budynku Platinium Business Park są architekci z warszawskiej pracowni JEMS .

Projekt urbanistyczny obszaru przewiduje lokalizację pięciu zbliżonych kubaturowo obiektów, tworzących razem jednolity kwartał zabudowy. Powtarzalność głównych elementów kompozycyjnych została złagodzona swobodniejszym wzorcem ich rozmieszczenia, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie czytelnej i spójnej struktury, z zachowaniem oryginalności poszczególnych widoków. Budynki zwrócone dłuższą elewacją w stronę ulicy tworzą formę zwartej pierzei, wewnątrz kwartału otwierają się natomiast na publiczną strefę terenów rekreacyjnych.

Nadużywana często nazwa parku biurowego wykracza tutaj poza ramy czysto marketingowe. Poważnie potraktowana architektura krajobrazu stanowi integralny element projektu założenia. Kompozycja terenów zielonych kształtowana jest w przemyślany sposób, jako niezbędne uzupełnienie projektowanej zabudowy, konieczne dla zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowania obiektów. Duży procent powierzchni biologicznie czynnej udało się uzyskać dzięki sytuowaniu miejsc parkingowych wyłącznie w podziemnej części budynków. Uwagę zwraca również rezygnacja z wygradzania terenu oraz umiejętne wykorzystanie różnorodnych form naturalnych, zwłaszcza sztucznych zbiorników i cieków wodnych.

Elewacja siedmiokondygnacyjnego budynku kształtowana jest za pomocą oszczędnego słownika podstawowych form architektonicznych i materiałów. Akcentowana powtarzalność i modułowość elementów struktury wprowadza wyraźną artykulację w rysunku elewacji. Od strony ulicy rytmicznie rozmieszczone detale z nierdzewnej stali w perspektywicznym skrócie wywołują wrażenie jednolitej, pełnej elewacji. W ten sposób podkreślony został charakter formowanej w tkance miejskiej pierzei. Fragment budynku zwrócony w stronę parku posiada natomiast większe przeszklenia otwierające widok na zieleń terenów rekreacyjnych. Delikatne zróżnicowanie przewieszenia poszczególnych kondygnacji decyduje o dodatkowych walorach plastycznych fasady.

Podobnie jak elewacje, również rzuty budynku cechuje wysoka racjonalizacja, znana z poprzednich realizacji pracowni JEMS na Służewcu Przemysłowym (m.in. budynki Nefryt i Topaz ). Otwarty plan kondygnacji z centralnie sytuowanym trzonem komunikacji pionowej i sanitariatów zapewnia optymalne wykorzystanie dobrze doświetlonej przestrzeni biurowej. Elementy konstrukcji nośnej, lokalizowane przy fasadzie, zwiększają swobodę aranżacji poszczególnych powierzchni najmu. Otwarty na dwie kondygnacje hol wejściowy urozmaicono detalami zaczerpniętymi z elewacji oraz pnącą zielenią. Na każdym piętrze przewidziano również miejsca wypoczynku dla pracowników w formie przeszklonych tarasów.

Projekt Platinium Business Park, chociaż nie wprowadza rewolucji w architekturze warszawskich biurowców, z pewnością stanowi istotny krok w kierunku poprawy wizerunku biznesowego fragmentu Mokotowa. Na szczególną uwagę zasługuje znamienna dla pracowni JEMS spójność i konsekwencja w realizacji architektonicznej wizji oraz szacunek dla środowiska pracy docelowych użytkowników. Pomimo że projekty pozostałych obiektów kompleksu powierzono innym pracowniom, wysoko postawiona poprzeczka jakości pozwala wierzyć w zachowanie odpowiednio wysokiego standardu architektonicznego kolejnych etapów inwestycji.

Dominik Banaszak

    Więcej o:

Skomentuj:

Platinium Business Park