Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nagroda Architektoniczna im. Baczko i Zakrzewskiego

Rad

Już po raz jedenasty przyznano nagrody dla młodych architektów i inżynierów budowlanych. Konkurs miał na celu wybór najlepszych projektów dyplomowych ukierunkowanych na budownictwo użyteczności publicznej i ekologiczne rozwiązania. Nagroda pieniężna umożliwi absolwentom architektury doskonalenie swoich umiejętności zawodowych.

Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego wręczono w środę w Warszawie Michałowi Podgórczykowi za projekt Centrum Kultury Żydowskiej i synagoga we Lwowie. Nagroda w wysokości 10 tys. zł ma być przeznaczona na rozwój zawodowy młodego architekta.

Jury 11. edycji konkursu dla młodych architektów i inżynierów budowlanych na projekt z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego uznało, że nagrodzona praca "prezentuje w jasny sposób myśl autora oraz świadczy o doskonałym przygotowaniu metodologicznym". Doceniło też jej "wysokie walory artystyczne i dojrzałość warsztatu architektonicznego".

Na projekt, który jest pracą dyplomową Michała Podgórczyka na Politechnice Gdańskiej, składają się dwa budynki - Centrum Kultury Żydowskiej oraz synagoga, która miałaby stać na ruinach wysadzonej w 1942 r. synagogi Złotej Róży. Wnętrze świątyni jest zaplanowane tak, aby eksponować zachowane fragmenty starego budynku.

Jak podkreślił przewodniczący jury, Stanisław Fiszer, wykonanie tego projektu wymagało bardzo szczegółowego poznania "obcej" kultury. Podgórczyk przyznał, że prace nad nim rozpoczął od podróży do Lwowa, który wcześniej znał jedynie z opowieści swojej babci i jej rodzeństwa.

Jury konkursu przyznało też dwa wyróżnienia po 2 tys. zł - absolwentce Politechniki Śląskiej Agnieszce Labus za projekt zespołu integracyjno-pokoleniowego "U Dziadków" oraz absolwentowi Politechniki Warszawskiej Janowi Sukiennikowi za projekt miejskiego ośrodka leczenia uzależnień - "Projekt Przystań".

W tym roku po raz pierwszy przyznano też dwie równorzędne nagrody Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, tj. Nagrody TISE, w wysokości 5 tys. zł - za ciekawy i estetyczny pomysł na przywrócenie istniejących już budynków do użytku społecznego. Otrzymały je: Magdalena Szwajcowska (absolwentka Politechniki Wrocławskiej) za projekt modernizacji wielkopłytowych bloków przy ul. Drukarskiej we Wrocławiu oraz Natalia Paszkowska (absolwentka Politechniki Warszawskiej) za Projekt START dotyczący warszawskiego zespołu hoteli Atos, Portos i Aramis, należących do pierwszej polskiej sieci hoteli dla biznesu START Hotel.

Jak przypomniał członek rady Fundacji dla Polski - organizatora konkursu - Karol Sachs, fundatorami nagród w konkursie są rodziny pary polskich architektów, Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, którzy od połowy lat 70. do momentu ich tragicznej śmierci w wypadku w 1996 r. pracowali we Francji.

Nagrody mają umożliwić doskonalenie umiejętności zawodowych młodym architektom, którzy są ukierunkowani na budownictwo użyteczności publicznej i ekologiczne rozwiązania architektoniczne.

Skomentuj:

Nagroda Architektoniczna im. Baczko i Zakrzewskiego