Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Małe Krakowskie Przedmieście

mapel

Nowe Krakowskie Przedmieście z poszerzonymi ulicami, ograniczeniem ruchu, z ogródkami kawiarnianymi staje się miejscem ogniskującym kontakty miedzyludzkie, miejscem jakich brak w Warszawie.

Fot. autorska pracownia urbanistyczna Krzysztofa Domaradzkiego
Krakowskie Przedmieście
Fot. autorska pracownia urbanistyczna Krzysztofa Domaradzkiego

 

Mała architektura Krakowskiego Przedmieścia ma być symbolem informacji. Szlak Canaletta, z ciągiem postumentów z wtopionymi obrazami, pokazuje miejsca, z których obrazy były malowane, uświadamiają jak kiedyś to miejsce wyglądało, a jak wygląda dziś.

 

can


Zespół architektów pod kierownictwem Krzysztofa Domaradzkiego postanowił zachęcić ludzi do oglądania układu słonecznego w rejonie pomnika Kopernika. Jest także Oś Saska wtopiona w chodnik, odwzorowująca zalożenia z XVIII w. Były też plany odtworzenia bramy tryumfalnej w przy kościele Św. Anny, z których jednak zrezygnowano. W tym rejonie stanie znak Unesco - oznaczenie dziedzictwa narodowego, z makietą Starego Miasta. Napisy na nim będą również przygotowane w alfabecie Brailla.

akw

 

Są to elementy architektury, detale, które czegoś uczą, mówią o tożsamości miejsca. Projektując Krakowskie Przedmieście staraliśmy się o zachowanie tożsamości, chcieliśmy odtworzyć pewne elementy artystyczne i historyczne mówi architekt Krzysztof Domaradzki. Przebudowa Krakowskiego Przedmieścia to proces długi. Pierwsze koncepcje narodziły się już w 1992 roku w zwiazku z przebudową Placu Zamkowego, potem pojawiły się koncepcje dotyczące zalożeń Nowego Światu ( niezrealizowane). W 2004 zaczęto opracowywać wytyczne przebudowy Krakowskiego Przemieścia, 2006 rozpoczęła się realizacja i trwa do dziś.

 

kop

 

Całość artykułu znajduje się w książce " Biblioteka Wizerunku Miasta" wydawanej przez AMS w ramach projektu : Bramy Kraju.

 

 

Skomentuj:

Małe Krakowskie Przedmieście