Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Iwo Borkowicz z nagrodą YTAA! Projekt budownictwa socjalnego na Kubie

anna os

Iwo Borkowicz zwyciężył w międzynarodowym konkursie na najlepszy dyplom z dziedziny architektury, urbanistyki i projektowania krajobrazu. Jury Fundacji Mies van der Rohe uznało projekt budownictwa socjalnego w Hawanie połączonego z modelem rozwoju biznesowego za najlepszą pracę obronioną w latach 2015-2016 w Europie.

Nagroda Young Talent Architecture Award
Symbiotyczna relacja kooperatywnego mieszkalnictwa i rozproszonego turyzmu dla Starej Havany.
Iwo Borkowicz

Iwo Borkowicz opracował model odnowienia i przebudowy budynków socjalnych w starej części Hawany, tak by zapewnić Kubańczykom godne warunki mieszkaniowe. Proponowane rozwiązanie zakłada symbiotyczną relację pomiędzy turystyką a kooperatywnym mieszkalnictwem. Architekt opracował kilka prototypów budynków, które mogłyby stanąć na niezagospodarowanych działkach starego miasta oraz wskazał kierunek rozbudowy już istniejących domów. Praca opiera się na przeprowadzonych badaniach terenowych, analizie sytuacji polityczno-ekonomicznej na Kubie i próbie wykorzystania niezagospodarowanego potencjału, jakim jest wzmożony ruch turystyczny. 

Projekt ten jest wynikiem poszukiwania wzorców rozwojowych łączących rozwiązania problemu niedoboru mieszkaniowego i rosnącego popytu turystycznego poprzez integrację turystyki oraz przedsiębiorczości wewnątrz tkanki mieszkaniowej, dążąc do stworzenia między nimi relacji symbiotycznej. Dla przetestowania tej idei projekt proponuje zestaw pięciu prototypów architektonicznych badanego modelu.

Opracowany przez polskiego architekta model zakłada wybudowanie nowych i odnowienie już istniejących budynków socjalnych, w których znajdą się mieszkania Kubańczyków oraz pokoje do wynajęcia dla turystów. Działka zostanie zabudowana w 80% , z czego 20% stanowi przestrzeń wentylacyjną. Powierzchnia zabudowana będzie podzielona według proporcji: 70%- mieszkania 20%- pokoje gościnne i 10% na cyrkulacje (klatki schodowe i korytarze).

Budynki w założeniu mają posiadać 3-4 kondygnacje i prostą konstrukcję, tak by nie sprawiały problemów wykonawczych lokalnym budowlańcom. Ważne jest też wykorzystanie dostępnych na miejscu materiałów. Iwo Borkowicz przygotował projekt osadzony  w społecznym, estetycznym i kulturowym kontekście Hawany. Oszczędne w formie domy ma zdobić rękodzieło wciąż chętnie wytwarzane przez Kubańczyków. Kolorystyka fasad powinna współgrać z istniejącą zabudową, czyli czerpać z  fantazyjnych pomysłów na intensywnie malowane fronty. Przyjęta estetyka wynika z odniesienia się do lokalnego wyczucia barwy i kształtu. Ta umiejętność operowania kolorem przez wiele lat nadawała Hawanie charakterystyczny rys. 

Projekt architektoniczny połączony jest z modelem biznesowym. Mieszkańcy Hawany mieliby zapewnione źródło dochodu z wynajmu pokojów turystom, a za zarobione pieniądze mogliby spłacać pożyczkę zaciągniętą na budowę domów. Według obliczeń Iwa Borkowicza koszty budowy zwróciłyby się po siedmiu latach użytkowania budynku. Opracowany model zapobiega również tzw. gentryfikacji starego miasta. Funkcja hotelowa ma być jedynie wspomagająca, a nie dominująca. Iwo Borkowicz proponuje zagospodarowanie ruchu turystycznego, w taki sposób, by bezpośrednio zarobili na nim mieszkańcy miasta. Ważne jest też zachowanie proporcji między funkcją mieszkalną a usługową w poszczególnych budynkach, tak by nie doprowadzić do wzrostu czynszów i wyprowadzenia się rodowitych mieszkańców poza teren dzielnicy.

Pokoje dla turystów powinny być zaprojektowane tak, by w razie potrzeby mogły być włączane do części mieszkalnej.W budynkach mają powstawać mieszkania o zróżnicowanych metrażach, odpowiadających na odmienne potrzeby zamieszkujących je rodzin.Każdy z prototypów zagospodarowuje taras na dachu na cele rekreacyjne i parter, na lokale usługowe i rzemieślnicze. Iwo Borkowicz opracował również schemat współpracy poszczególnych kooperatyw i architektów. Autor twierdzi, że model turystyki rozproszonej umożliwiłby rewitalizację starej części Hawany i jednocześnie zapewniłby godne warunki życia mieszkańcom Kuby.

Szczegółowe założenia projektu poznasz oglądając film:

Propozycja Iwa Borkowicza współgra ze wzorcowymi, współczesnymi projektami rozbudowy i rewitalizacji miast. To kierunek wskazujący zagęszczanie istniejącej zabudowy, zachowanie różnorodnych funkcji w obrębie miejskich kwartałów, tak by wiele potrzeb mieszkańcy mogli realizować w zasięgu spaceru.

W tym projekcie kluczowe jest jednak zachowanie symbiotycznej relacji między turystką a mieszkalnictwem. W wielu atrakcyjnych turystycznie miastach nie zawsze udaje się utrzymać ten balans. Negatywnym przykładem jest Barcelona, w której znacząco wzrosły czynsze, właśnie ze względu na popularność krótkotrwałego wynajmu. Barcelończycy nie mogą konkurować z turystami, którzy za wynajęcie mieszkania na kilka dni, płacą równowartość miesięcznego czynszu. Podobna sytuacja ma miejsce w Wenecji, która coraz bardziej się wyludnia. Na lagunie dominują już głównie hotele, sklepy dla turystów i restauracje. Mieszkania coraz częściej wykupowane są przez zagranicznych turystów, a rodowici Wenecjanie wyprowadzają się na część lądową miasta.

 YYTA - Young Talent Architecture Award to nagroda przyznawana przez Fundację Mies van der Rohe dla autora najlepszego dyplomu z dziedziny architektury, urbanistyki i projektowania krajobrazu. W tym roku laureatem konkursu został Iwo Borkowicz. Swój dyplom przygotował na Uniwersytecie Katolickim w Leuven w departamencie międzynarodowych studiów magisterskich Architektury i Zrównoważonego Rozwoju w Gent (Belgia).

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.willhavana.wordpress.com

ZOBACZ ZDJĘCIA >>>

    Więcej o:

Skomentuj:

Iwo Borkowicz z nagrodą YTAA! Projekt budownictwa socjalnego na Kubie