Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowe miasto nad Bałtykiem - polski projekt najlepszy na świecie!

red

Główną nagrodę w prestiżowym konkursie „MIPIM Architectural Review Future Project Awards" w kategorii Regeneration i Masterplanning zdobyła koncepcja zabudowy 40-hektarowego terenu w gminie Mielno. Projekt „Dune City” wygrał w konkurencji z pracami najlepszych światowych pracowni urbanistycznych firmowanymi przez największych graczy na globalnym rynku nieruchomości.

Dune City
Dune City
Studio Architektoniczne SIETNICKI (s/a/a studio)

Do udziału w konkursie zgłoszono blisko 250 projektów z całego świata – projekt Dune City był jedynym z Polski jaki został do niego zakwalifikowany. W tegorocznym konkursie były to projekty pochodzące z najpoważniejszych rynków inwestycyjnych (USA, Europa, kraje arabskie, Afryka i Daleki Wschód). Wartość niektórych, w sensie przyszłych nakładów na realizację, sięga setek milionów dolarów amerykańskich.

Tym większy sukces polskiego projektu. Jury potwierdziło wysoką jakość rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych master planu autorstwa Marka Sietnickiego ze szczecińskiej pracowni SAS oraz wszechstronność opracowania spółki Mielno Holding, która jest częścią Firmus Group.

Kompleksowa analiza z uwzględnieniem zróżnicowania grup wiekowych i różnorodnych sposobów użytkowania. Znakomity przykład dla podobnych ośrodków nadmorskich - to fragment uzasadnienia werdyktu wydanego przez Jury konkursu

Nagrodzony w Cannes projekt „Dune City” to całościowa koncepcja zagospodarowania 40 ha gruntów położonych na mierzei pomiędzy jeziorem Jamno a Morzem Bałtyckim – począwszy od granic miejscowości Mielno-Unieście w kierunku wschodnim. Licząc wzdłuż brzegu morskiego teren ten ciągnie się na długości prawie 2,5 km; w najwęższych miejscach ma szerokość zaledwie 200 m.

Przygotowane przez szczecińską pracownię Studio Architektoniczne SIETNICKI (s/a/a studio) opracowanie zakłada powstanie nad Bałtykiem nowego miasta, które docelowo byłoby w stanie przyjąć w jednym czasie kilkanaście tysięcy osób. Miałoby ono głównie charakter całorocznego ośrodka rekreacji i turystyki, atrakcyjnego dla wielu grup ludzi, ale również byłoby dużym centrum konferencyjno-kongresowym. Prace planistyczne nad projektem trwały prawie siedem lat.

Uzyskanie głównej nagrody w tak trudnej kategorii w tak prestiżowym konkursie to dla nas ukoronowanie ostatnich lat pracy nad nowym master planem Dune City. Szczególnie ważna jest dla nas ranga konkursu, który corocznie gromadzi czołowe pracownie architektoniczne z całego świata, pracujące dla największych i najważniejszych klientów na rynku deweloperskim. Znalezienie się w takim gronie utwierdza nas w przekonaniu, że warto dalej podejmować tak trudne wyzwania. Jednym z głównych celów, jakie stawiamy sobie w naszych projektach, jest pogodzenie wysokiej jakości architektury z realizacją wizji i celów biznesowych naszych klientów. Uzyskana nagroda jest potwierdzeniem, że wypracowane przez nas metody współpracy z inwestorem dają konkretne rezultaty doceniane przez najbardziej prestiżowe gremia architektoniczne na świecie - mówi autor projektu Dr Marek Sietnicki.

ZOBACZ WIZUALIZACJE >>>

Przeczytaj też artykuł o rozpoczęciu prac nad kompleksem budynków Dune będących początkiem nowego miasta.

    Więcej o:

Skomentuj:

Nowe miasto nad Bałtykiem - polski projekt najlepszy na świecie!