Opuszczony, miliatarny obiekt w Babich Dołach przekształcony w monastyr. Paweł Lisiak zwycięzcą konkursu Dyplom Roku SARP 2020

Mat. prasowe/red. WG

Poznaliśmy laureatów 56. edycji konkursu SARP na najlepszy dyplom architektoniczny w Polsce. Zwycięzcą i zdobywcą tegorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku został arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.

Dyplom Roku SARP: arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.
Dyplom Roku SARP: arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.
Mat. organizatorów

Konkurs Dyplom Roku SARP jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w polskiej branży architektonicznej. To konkurs o wieloletniej historii, w jury którego zasiadają corocznie najbardziej utytułowani architekci. Co ważne, wielu z nich swoje pierwsze sukcesy osiągnęło właśnie w ramach konkursu.

W skład Sądu Konkursowego 56. edycji Konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku weszli architekci: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Robert Konieczny, Bohdan (Biś) Lisowski, Przemo Łukasik, Marta Sękulska-Wrońska, Piotr Śmierzewski oraz przedstawiciele sponsorów - Przemysław Powalacz (Prezes Zarządu Geberit Polska) i Paweł Wierzbicki (Schindler Polska, Członek Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej). W tegorocznych obradach brał również udział  arch. Juraj Hermann, Prezes Stowarzyszenia Architektów Słowackich.

Dyplom Roku SARP: arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.
Dyplom Roku SARP: arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.
Mat. organizatorów
Dyplom Roku SARP: arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.
Dyplom Roku SARP: arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.
Mat. organizatorów

Do 3 etapu  konkursu Dyplom Roku SARP zakwalifikowano 25 prac. Za najlepszy uznano projekt arch. Pawła Lisiaka, opracowany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Głowackiego. Praca Pawła Lisiaka zakłada przekształcenie opuszczonego, militarnego obiektu w Babich Dołach w monastyr.

Zdaniem Sądu Konkursowego:

„Laudato si’: Klasztor O.O. Franciszkanów, to projekt zdecydowany i odważny, w którym ujawnia się duża dojrzałość i wrażliwość autora. (...) Autor w sposób odpowiedzialny „ubiera” brutalny i zdegradowany technicznie obiekt w nowe życie. (...) Transformowana przestrzeń nie jest jedynie interwencją architektoniczną. Transformacją autor obejmuje również historię tego miejsca, ale i otoczenie, krajobraz. Wynoszone na brzeg odpady, zbierane przez zakonników, następnie przetwarzane mają być na prefabrykowane materiały budowlane. To również swoista transformacja średniowiecznej pracy zakonnej. (...) Odpowiedzialność za dom, za świat, za środowisko, o której pisze w swojej encyklice Papież Franciszek „Laudato si’”, jest wezwaniem nie tylko dla kościoła, ale w tym przypadku było wezwaniem odebranym przez architekta, który dokonał rehabilitacji nie tylko architektury, a jego projekt zmieniać ma nie tylko budynek, ale krajobraz, środowisko oraz naszą wrażliwość społeczną.”

Oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 10 tys. złotych, laureat otrzymał również zaproszenie na 6-tygodniową praktykę w szwajcarskim biurze architektonicznym Chaspera Schmidlina

Tegoroczni laureaci

Jury zdecydowało również o przyznaniu trzech równorzędnych wyróżnień drugiego stopnia oraz dwóch równorzędnych wyróżnień pierwszego stopnia.

Wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymały:

„Widzieć: Herbarium we Wrocławiu". Arch. Adriana Sowa
„Widzieć: Herbarium we Wrocławiu". Arch. Adriana Sowa
Mat. organizatorów
  • arch. Adriana Sowa za pracę „widzieć: Herbarium we Wrocławiu”, przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Głowackiego. Jury doceniło projekt jako udaną próbę połączenia natury z architekturą  w sposób, w którym istniejąca, rodzima roślinność stanowi istotny element kontekstu miejsca.
Projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii. Arch. Anna Jaruga-Rozdolska
Projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii. Arch. Anna Jaruga-Rozdolska
Mat. organizatorów
  • arch. Anna Jaruga-Rozdolska za projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii, wykonany na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Krotowskiego. Zdaniem Sądu Konkursowego „praca zasługuje na wyróżnienie ze względu na wyjątkowe interdyscyplinarne studium, połączenie wiedzy z dwóch dziedzin: astronomii i architektury oraz rezultat w postaci funkcjonalnego obiektu technologicznego o dojrzałej, pięknej formie architektonicznej.”

Wyróżnienia drugiego stopnia trafiły natomiast do:

„Sokratejskie Centrum Dialogu”. Arch. Zuzanna Robutka
„Sokratejskie Centrum Dialogu”. Arch. Zuzanna Robutka
Mat. organizatorów
  • arch. Zuzanny Robutki, autorki pracy „Sokratejskie Centrum Dialogu” obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Marka Lambera. Jak podano w uzasadnieniu: „Trudny układ działki i zależności przestrzennych nie był jedynym wyzwaniem. Autorka postanowiła szukać bezpośrednich związków między przestrzenią a filozofią, tworząc uniwersalne Centrum Dialogu. Próbuje autorsko łączyć dzielące się społeczeństwo. Jej projekt ma być próbą dialogu wielu kultur i tożsamości. (...) Architektoniczna odpowiedź jest prosta, powściągliwa i ważona umiarem w formie oraz detalu.”
"Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu". Proj. arch. Alicja Sienkiewicz
"Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu". Proj. arch. Alicja Sienkiewicz
Mat. organizatorów
  • arch. Alicji Sienkiewicz za pracę „Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Marka Lambera. Jury tak uzasadniło wybór: „Jej projekt próbuje naprawiać fragmenty V dzielnicy Rzymu za pomocą niewielkich interwencji architektonicznych. Wypełnianie trudnych do zabudowania luk
    w strukturze miejskiej niewielkimi obiektami z funkcjami integrującymi lokalną społeczność (świetlica, punkt widokowy, coworking) ma pomóc mieszkańcom przezwyciężać poczucie samotności.”
"Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci". Proj. arch. Aleksandra Śliwa, Demi Tran i Tadeusz Szaraniec
"Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci". Proj. arch. Aleksandra Śliwa, Demi Tran i Tadeusz Szaraniec
Mat. organizatorów
  • arch. Aleksandry Śliwy, Demi Tran i Tadeusza Szarańca, autorów pracy „Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci” opracowanej na Wydziale Architektury, Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Anny Taczalskiej-Ryniak i promotorów pomocniczych mgr inż. arch. Marka Bystronia i mgr inż. arch. Wojciecha Dulińskiego. Uzasadniając przyznanie wyróżnienia jury podkreśliło, że „praca dyplomowa wykonywana w zespole pozwoliła na stworzenie wielowątkowego, kompletnego i spójnego projektu. Teza projektowa łączenia pokoleń użytkowników: stworzenia miejsca integracji, ale i pozostawienia przestrzeni prywatnej, została zrealizowana w kompleksie budynków wpisanych w krajobraz naturalny  z wykorzystaniem walorów naturalnego budownictwa.”

Ponadto Alicja Sienkiewicz, Adriana Sowa oraz Anna Jaruga-Rozdolska otrzymały również zaproszenia na płatne praktyki w APA Wojciechowski Architekci w Warszawie lub w Trójmieście.

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Skomentuj:

Opuszczony, miliatarny obiekt w Babich Dołach przekształcony w monastyr. Paweł Lisiak zwycięzcą konkursu Dyplom Roku SARP 2020