Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Projekt artystyczny Katarzyny Krakowiak dla Pawilonu Miesa van der Rohe w Barcelonie. Każdy może do niego dołączyć!

Mat. prasowe/red. WG

Katarzyna Krakowiak zbiera nagrania ważnych dla globalnej społeczności słów, z których stworzy architektoniczno-dźwiękową instalację. Pokazana zostanie ona w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie.

Katarzyna Krakowiak w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie
Katarzyna Krakowiak w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie
Fot. Anna Mas

W słowniku każdego z nas istnieje słowo, które ma dla nas wyjątkowe znaczenie. Takie, które chcemy ocalić dla przyszłości. To właśnie na takich "ważnych słowach" osób z całego świata oparta zostanie architektoniczo-dźwiękowa instalacja Katarzyny Krakowiak - pierwszej polskiej artystki, której praca zostanie zaprezentowana w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie.

Pawilon w Barcelonie. Proj. Mies van der Rohe

Polifoniczna kompozycja powstanie z nadesłanych w ramach otwartego naboru słów – opisanych, przetłumaczonych i użytych w celu znalezienia wspólnego mianownika, podstawy wyznaczającej początek nowej struktury.

Artystka postrzega architekturę, zwłaszcza w trakcie obecnego kryzysu, jako czasownik niedokonany – jej oddziaływanie nigdy nie ustaje. Chce skomponować architekturę pozbawioną wymiarów, niemierzalną w kontekście trwania i rozpadu. Chce stworzyć architekturę, która mówi – nie tylko słowami, ale też pustymi miejscami pomiędzy, które otwierają przestrzeń na krytyczne refleksje o architekturze, języku, teraźniejszości i przyszłości. Powstanie przestrzeń dla różnorodności i różnicy. Przestrzeń przekładu zarówno między językami uczestników projektu, jak i między strukturami architektonicznymi i językowymi. Przestrzeń, w której horyzont nieustannie poszerza się w nieznanych kierunkach.

W projekcie może wziąć udział każdy. Wystarczy nagrać jedno słowo i przesłać plik audio na adres letter@miesbcn.com dołączając krótkie uzasadnienie swojego wyboru. Zgłoszenia nadsyłać można do 29 maja 2020 roku.

Kuratorami wystawy realizowanej we współpracy z Fundació Mies van der Rohe jest Marcin Szczelina (Architecture Snob) i Ivan Blasi (Fundació Mies van der Rohe). Partnerami projektu jest Instytut Adama Mickiewicza oraz Polski Instytut Kultury w Madrycie

Skomentuj:

Projekt artystyczny Katarzyny Krakowiak dla Pawilonu Miesa van der Rohe w Barcelonie. Każdy może do niego dołączyć!