Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Warszawa w Budowie: otwarcie wystawy głównej

red

To właśnie wokół Placu Defilad toczy się tegoroczna edycja festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Wystawa główna prezentuje różne oblicza miejsca ukształtowane przez historię oraz procesy transformacji. To punkt wyjścia dla oczekiwanego dzisiaj kroku do przodu i zajęcia się na nowo niezagospodarowaną przestrzenią. Otwarcie wystawy odbędzie się w niedzielę 8 października 2017.

Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE. Otwarcie wystawy głównej
Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE. Otwarcie wystawy głównej
mat. prasowe

Artyści, kuratorzy i społecznicy prowadzą laboratorium miejsca. Na jednym skrawku przestrzeni zderzą się różne sposoby myślenia o mieście. Kuratorzy sięgną po historię, byśmy mogli lepiej odpowiedzieć na pytanie, jakiego placu Defilad chcemy dziś i jak to miejsce ma działać w przyszłości. O tym, czym jest przestrzeń przed PKiN-em w  świadomości i wyobrażeniach, decyduje nie tylko jej fizyczna forma, lecz również wydarzenia przełomowe, które z nią wiążemy.

Szukając charakteru miejsca nie można pominąć jego przekształceń i transformacji. Od zniszczeń i wyburzeń śródmiejskiej tkanki pod budowę pałacu aż po wydarzenia okazjonalne kształtujące tożsamość placu. By przywołać w tym miejscu tylko kilka z nich: wiec Władysława Gomułki w 1956 roku, Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955, msza papieska w 1978 czy coroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Konkurs na projekt fragmentu Placu Defilad

W czerwcu 2017 roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłosiło konkurs na projekt placu, który dzięki wyjątkowej formule zawierającej konsultacje społeczne wybranych projektów jest uzupełnieniem postulatów festiwalu. Zarówno program WWB jak i formuła konkursu poszukują odpowiedzi na pytanie o kierunek możliwych zmian w czasach kryzysu dotychczasowych wizji planowania opartego na współpracy władzy i architektów przy niedostatecznym udziale mieszkańców.

Na ekspozycji zorganizowanej we wnętrzach Galerii Studio w PKiN przedstawione są wyniki prac czterech zespołów badawczych analizujących różne aspekty funkcjonowania miejskich przestrzeni publicznych.

Fenomen warszawskich placów

Grupa Futuwawa, Fundacja Bęc Zmiana oraz Fundacja Puszka, które podjęły wyzwanie opisania fenomenu „placu warszawskiego”, prezentują wieloaspektową analizę trzydziestu stołecznych placów wraz z autorską oceną paradoksalnych skutków urbanistyki przypadku. Kuba Snopek i Tomasz Świetlik, autorzy projektu badawczego poświęconego historiom postradzieckich placów, pokazują kierunki przemian, jakim po upadku totalitarnych systemów podlegają przestrzenie zbudowane na potrzeby ludycznych spektakli epoki komunizmu. W części wystawy przygotowanej przez Annę Molendę oraz Cristinę Ampatzidou procesy transformacji sześciu wybranych placów europejskich zostały zaprezentowane jako przejawy społecznych, politycznych i ekonomicznych przemian zachodzących na przestrzeni dziesięcioleci. Na zakończenie Artur Jerzy Filip poddaje pod dyskusję możliwe formy współzarządzania losami przyszłego placu oraz rolę koalicji lokalnych gospodarzy – tych, których drzwi wychodzić będą bezpośrednio na przyszły Plac Centralny.

Swój punkt widzenia prezentują także zaproszeni do wystawy artyści, zadając trudne pytania dotyczące placu i procesów społecznych kształtujących jego oblicze.

ZOBACZ ZDJĘCIA >>>

Otwarcie wystawy 8 października 2017 w Galerii Studio, Teatr Studio, PKIN.

Wystawa otwarta: od 8.10 do 26.11 (WT-ND) w godzinach 11:00 - 19:00, bilet 5 zł.

Kuratorzy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: Tomasz Fudala, Szymon Maliborski; Galeria Studio: Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska

Stanowisko Plac Centralny

Plac 1:1, Place w Placu - Instalacja architektoniczna i interwencja kolorystyczna

Autorzy i projektanci: BudCud - Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka

współpraca: Joanna Ryś, Aleksandra Krupa, Anna Eckes, Lea Moreau

Produkcja:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: Aleksandra Nasiorowska

Muzeum Warszawy: Klementyna Świeżewska

współpraca: Barbara Domaradzka, Julia Kern-Protassewicz

Galeria Studio, współpraca: Igor Sekuła

    Więcej o:

Skomentuj:

Warszawa w Budowie: otwarcie wystawy głównej