Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Styl gotycki

Red./C

Styl gotycki w to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych okresów w dziejach architektury. Powstał w XIII wieku we Francji i szybko zyskał popularność w Europie, a następnie rozprzestrzenił się na inne kontynenty. W architekturze gotyckiej mamy do czynienia między innymi z wysokimi katedrami, sklepieniami żebrowymi, ostrołukami, maswerkami i witrażami.

Styl gotycki
Katedra Notre-Dame w Paryżu
Spech/Shutterstock

Architektura gotycka

Styl gotycki był odpowiedzią na wcześniejszy styl romański, który cechował się masywnymi, ciężkimi i przyciągającymi uwagę formami. Gotyk oznaczał nowy kierunek, w którym szczególną uwagę przywiązywano do detali i proporcji, w efekcie czego zaczęły powstawać wyjątkowo wysokie i eleganckie budowle (w bryle dominują kierunki pionowe).

Styl gotycki - czym charakteryzuje się architektura gotycka?

Charakterystyczne cechy stylu gotyckiego są przede wszystkim ostre łuki oraz sklepienie krzyżowe, które umożliwiały budowanie wyjątkowo wysokich, lekkich i przestronnych katedr i kościołów. Inną charakterystyczną cechą tego stylu jest maswerk, czyli ozdobne rzeźbienia i wycinanki, które znajdują się w oknach i ścianach. Ponadto styl gotycki często wykorzystywał witraże, które wprowadzały do wnętrz kościelnych kolor i światło. Ten styl cechowało też rozczłonkowanie bryły.

styl gotycki
Klasztor Santa María la Real w Nájera, Hiszpania
SvetlanaSF/Shutterstock

Znane budowle w stylu gotyckim

Wzorcowy przykład budynku gotyckiego to: katedra Notre-Dame w Paryżu, ponadto najbardziej znane przykłady stylu gotyckiego to: katedra w Chartres, katedra w Reims, a także katedra w Kolonii, katedra w Canterbury i katedra w Yorku. W Polsce jeden z największych i najlepiej zachowanych zabytków gotyku to katedra wawelska w Krakowie, a także katedra św. Marii Magdaleny w Gdańsku.

Styl gotycki
Fragment katedry wawelskiej w Krakowie
Kiev.Victor/Shutterstock

Gotyk wczesny

Początek gotyku wczesnego datuje się na około 1140 roku we Francji, gdzie powstała katedra w Sens. Wcześniejsze budowle, takie jak romańskie kościoły, były masywne i ciężkie, co utrudniało wznoszenie wysokich wież i sklepień. W gotyku wczesnym zaczęto stosować nowe rozwiązania techniczne, takie jak sklepienia o ostrych łukach, które pozwalały na budowanie wysokich, smukłych katedr i kościołów.

Charakteryzujące gotyk wczesny są również rozwiązania konstrukcyjne, takie jak przypory i filary, które umożliwiały przenoszenie ciężaru sklepień na zewnątrz budowli. Dzięki temu wnętrza katedr mogły być dużo wyższe i jaśniejsze niż w poprzednich stylach architektonicznych.

Styl gotycki
Katedra w Sens/Francja
Sarah Grady/Shutterstock

Gotyk dojrzały

Gotyk dojrzały - szczytowy okres rozwoju stylu gotyckiego, który trwał od około połowy XIII do końca XIV wieku. W tym okresie architektura gotycka osiągnęła swoje apogeum i stworzyła wiele zabytków, które do dziś zachwycają swoją piękną formą i precyzją wykonania.

Gotyk dojrzały rozwinął się głównie we Francji (gotyk promienisty), ale także w innych krajach Europy, w tym w Anglii, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Wiele z najpiękniejszych budowli gotyckich powstało w tym okresie, takich jak katedra Notre-Dame w Paryżu, katedra w Chartres, katedra w Lincoln, katedra w Burgos czy katedra w Krakowie.

Charakterystyczne cechy architektury gotyckiej, takie jak łuk ostry, sklepienie krzyżowo-żebrowe, krużganek, maswerk czy witraże, zostały w pełni wykorzystane w gotyku dojrzałym. Wiele budowli zostało także wzbogaconych o rzeźby, dekoracje i detale, które przyczyniły się do stworzenia niepowtarzalnego klimatu i atmosfery.

Gotyk dojrzały to również okres rozwoju architektury świeckiej, w którym powstawały zamki, pałace i budynki mieszkalne. Architektura gotycka była wykorzystywana nie tylko do budowania kościołów i katedr, ale także do budowy rezydencji arystokratycznych oraz ratuszy miejskich. Wiele z tych budynków zachowało się do dzisiaj i stanowi cenny zabytek gotyckiej architektury.

Zamki i pałace budowane w stylu gotyckim charakteryzowały się wysokimi wieżami, blankami, a także obronnymi murami z krenelażem. Takie budowle były często budowane na wzgórzach lub w pobliżu rzek i innych cieków wodnych, co dodawało im dodatkowej atrakcyjności.

Ratusze miejskie budowane w stylu gotyckim, takie jak Ratusz Starego Miasta w Krakowie czy Ratusz w Sandomierzu, były często ozdobione rzeźbami, blankami i innymi detalmi architektonicznymi. Wiele z tych budynków stanowiło centralny punkt miasta i był miejscem spotkań oraz ważnych wydarzeń.

W gotyku dojrzałym pojawiły się również nowe technologie i rozwiązania architektoniczne, które pozwoliły na budowanie coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji. Do takich innowacji należało między innymi zastosowanie w budownictwie tzw. przypór latających, czyli dodatkowych podpór umieszczonych na zewnątrz budowli, co umożliwiało budowanie coraz wyższych i bardziej skomplikowanych konstrukcji.

Styl gotycki
Katedra Matki Bożej z Chartres, Francja
Radu Razvan/Shutterstock

Gotyk późny

Gotyk późny to okres w historii architektury, który rozpoczął się w XIV wieku i trwał aż do początków XVI wieku. Ten okres charakteryzował się szeregiem zmian stylistycznych i technicznych, które wpłynęły na kształtowanie się gotyku jako stylu architektonicznego.

Jedną z najważniejszych cech gotyku późnego było dążenie do bardziej dekoracyjnych i bogatszych form. Budowle z tego okresu często posiadały bardzo skomplikowaną dekorację, która obejmowała wypukłe rzeźby, maswerki, blendy, a także skomplikowane sieci sklepień i skomplikowane linie dachu. Charakterystyczne dla gotyku późnego było także stosowanie witraży - barwne światło przenikające do wnętrza pomagało odzwierciedlać boską naturę i potęgowało wrażenie uduchowienia.

Inną ważną cechą gotyku późnego była skłonność do większych rozmiarów i wznoszenia coraz wyższych budowli. Katedry i kościoły z tego okresu były zwykle bardziej rozbudowane niż te z poprzednich okresów gotyku, a także wykorzystywano coraz bardziej skomplikowane konstrukcje, takie jak łuki ostry lub łamane, które umożliwiały budowanie bardziej skomplikowanych form architektonicznych.

W gotyku późnym pojawiły się również nowe rozwiązania techniczne, takie jak zastosowanie betonu jako materiału budowlanego, co pozwoliło na budowanie coraz wyższych i bardziej skomplikowanych budowli. Wprowadzono także nowe rozwiązania konstrukcyjne, takie jak tzw. przypory przeciwwagi, które pozwoliły na budowanie sklepień o większej rozpiętości i wysokości.

Styl gotycki
Ratusz w Brugii, Belgia
Julia Faerber Summer 23/Shutterstock

Gotyk ceglany

Rozwinął się głównie w północnych i wschodnich regionach Europy, w XIII i XIV wieku. Podstawowym materiałem budowlanym była cegła, zamiast kamienia, który był popularniejszy w innych stylach gotyckich.

W gotyku ceglanym cegła była często układana w geometryczne wzory i ozdabiana płaskorzeźbami, co nadawało budowlom bogactwa i elegancji. Często stosowano także dodatkowe elementy dekoracyjne, takie jak blendy, maswerki, blanki i rozety.

Przykłady gotyku ceglanego można znaleźć w wielu miastach Europy, zwłaszcza w Niemczech, Polsce, na Litwie i w Rosji. Przykładami zabytków z tego okresu są m.in. Katedra św. Wojciecha w Gnieźnie, Katedra Mariacka w Gdańsku, Katedra w Toruniu, Katedra św. Jakuba w Szczecinie, Katedra w Oliwie, a także wiele innych kościołów, zamków i pałaców.

Gotyk ceglany miał ogromny wpływ na rozwój architektury w Europie Północnej i Wschodniej, a także na sposób wykorzystania cegły jako materiału budowlanego. Dzięki temu stylowi, cegła stała się popularnym materiałem do budowy kościołów i innych budowli w Europie, a także w innych częściach świata, gdzie budownictwo gotyckie miało wpływ.

styl gotycki
Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie
Mad Pixel/Shutterstock

Koniec gotyku

Koniec gotyku w architekturze to okres, który przypadł na przełom XV i XVI wieku i był wynikiem wielu czynników, takich jak zmiany kulturowe, technologiczne i artystyczne. W tym czasie pojawiły się nowe style architektoniczne, takie jak renesans i manieryzm, które z czasem zdominowały europejską architekturę.

Jednym z głównych powodów końca gotyku był postęp w dziedzinie budownictwa i technologii, które umożliwiły budowanie coraz wyższych i bardziej skomplikowanych budowli. Wprowadzenie sklepień kolebkowych i krzyżowo-żebrowych pozwoliło na zastąpienie ciężkich filarów katedr i kościołów lżejszymi kolumnami, co umożliwiło budowanie bardziej eleganckich i wyrafinowanych form architektonicznych. Pojawienie się także nowych materiałów budowlanych, takich jak cegła i kamień, pozwoliło na tworzenie bardziej trwałych i stabilnych budowli.

Innym czynnikiem, który wpłynął na koniec gotyku, był rozwój sztuki i kultury. Zaczęto kwestionować skomplikowane formy i dekoracje gotyku, a zainteresowanie przeniosło się na klasyczne style antyczne, co doprowadziło do narodzin renesansu. Historia architektury miała otworzyć nowy rozdział.

Jednym z ostatnich dzieł gotyku było m.in. Dach Ratusza w Krakowie (1505–1506), który charakteryzował się już bardziej prostą formą i zmniejszeniem skomplikowanej dekoracji, a jego występujące elementy nawiązywały już do nowych stylów, takich jak renesans.

    Więcej o:

Skomentuj:

Styl gotycki