Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Warszawa: Rusza konkurs na opracowanie koncepcji parku w Wilanowie

Mat. prasowe/red. WG

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji ponad 2-hetarowego parku stanowiącego integralną część Wilanów Park, czyli inwestycji mixed-use u zbiegu ul. Przyczółkowej, ul. Uprawnej, al. Rzeczypospolitej i ul. Karuzela. Będzie to pierwszy w Warszawie park o charakterze miejskim zrealizowany w całości przez prywatnego inwestora

Wilanów Park - przykładowa wizualizacja inwestycji w Wilanowie
Wilanów Park - przykładowa wizualizacja inwestycji w Wilanowie
Mat. Ceetrus Polska

Wilanów Park

Park z prawdziwego zdarzenia, to inwestycja na którą z utęsknieniem czekali mieszkańcy Miasteczka Wilanów. Park ma być częścią projektu Wilanów Park, realizowanego przez firmę Ceetrus Polska. U zbiegu ulic Przyczółkowej, ul. Uprawnej, al. Rzeczypospolitej i ul. Karuzela, oprócz ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim powstanie otwarta przez cały rok oranżeria, przestrzenie usługowo-handlowe, kino, hotel, biura oraz przestrzenie coworkingowe.

Konkurs na projekt parku zorganizowano wspólnie z Oddziałem Warszawskim SARP. Wytyczne dla architektów i projektantów stanowią głosy i propozycje mieszkańców dzielnicy zebrane w trakcie zrealizowanych przez dewelopera Rozmów Sąsiedzkich.

Zobacz także: Tak zmienią się Ogrody Urlicha przed CH Wola Park. Projekt rewitalizacji terenu i szklarni przygotowała pracownia WXCA>>

Zaprosiliśmy społeczność Wilanowa do wspólnego opracowania koncepcji nowego terenu zieleni i rekreacji, tak aby spełniał lokalne oczekiwania. W gronie mieszkańców, społeczników, radnych oraz przedstawicieli samorządu omówiliśmy i sprecyzowaliśmy oczekiwania dotyczące ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim. Teraz przekazujemy te wytyczne w ręce architektów i projektantów

 

mówi Maciej Wydrzyński, szef projektu.
Wilanów Park - przykładowa wizualizacja inwestycji w Wilanowie
Wilanów Park - przykładowa wizualizacja inwestycji w Wilanowie
Mat. Ceetrus Polska

Park w Wilanowie

Zgodnie z lokalnymi oczekiwaniami planowany park powinien mieć charakter naturalistyczny i łączyć tereny zadrzewione, zapewniające cień, zakrzewione oraz łąki i trawniki. Ważnym elementem parku powinna być woda, zwłaszcza kwestia związana z retencjonowaniem wody opadowej. Pod względem użytkowym park powinien pozwalać na rekreację i odpoczynek, lecz niekoniecznie uprawianie sportu. Szczególnie ważne dla mieszkańców jest umożliwienie aktywności różnych grup społecznych i sąsiedzkich czy dzielnicowego domu kultury.

Wilanów Park jest z założenia inwestycją mixed-use – czyli przestrzenią nowej generacji, łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu. Głównym najemcą Wilanów Park miał być Auchan.

Oprócz oranżerii z restauracjami, kina, powierzchni biurowych oraz usługowych, w Wilanów Park będą również obecne inicjatywy sąsiedzkie czy też dedykowane seniorom. W ramach ekologicznego wymiaru projektu, inwestycja zakłada zrównoważone rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych, czy troskę o bioróżnorodność. W projekcie przewidziano rozwiązania promujące zrównoważoną mobilność, m. in. stację rowerów miejskich czy cargo-bike.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoliło na uszczegółowienie wizji planowanej inwestycji Wilanów Park, a także przeprowadzenie partycypacyjnego projektowania z udziałem mieszkańców, społeczników i przedstawicieli lokalnego samorządu w ramach Rozmów Sąsiedzkich. Spotkania zostały przeprowadzone we wrześniu i październiku br. przez firmę A2P2 architecture & planning, która specjalizuje się w procesach partycypacyjnych, projektowaniu urbanistycznym i doradztwie na etapie przedprojektowym.

Konkurs na projekt parku

Konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w Wilanowie organizowany przez firmę Ceetrus oraz Oddział Warszawski SARP jest konkursem realizacyjnym, nie anonimowym, prowadzonym w tzw. formule flamandzkiej oraz obejmuje fazę kwalifikacji wstępnej kandydatów (Etap I), a następnie fazę warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (Etap II). Głównym celem jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim, będącego integralną częścią inwestycji Wilanów Park. 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest wiosną 2021.

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Warszawa: Rusza konkurs na opracowanie koncepcji parku w Wilanowie