Maciej Nowicki

  • Dom Turysty w Augustowie proj. Macieja Nowickiego

    Dom Turysty Macieja Nowickiego. Zapomniana perła Augustowszczyzny

    Maciej Nowicki jest porównywany do Le Corbusiera i Franka Lloyda Wrighta. Gdyby nie okrutne zrzędzenie losu, zapisałby się w historii architektury z tymi mistrzami w jednym szeregu. Dziś przypominamy jedną z pierwszych realizacji nieco zapomnianego w Polsce, ale znanego na świecie architekta.

  • 27.11.2012 WARSZAWA UL . PODSKARBINSKIEJ 11 . STARA HALA KLUBU SPORTOWEGO " ORZEL " . FOT. KRZYSZTOF MILLER / AGENCJA GAZETA SLOWA KLUCZOWE: TOR KOLARSKI KLUB SPORTOWY ORZEL SPORT OPUSZCZONE PUSTOSTAN ZDJĘCIE DO WKŁADKI: DLOWA strony lokalne GW - WarszawaGazeta_Stoleczna

    Wybitne dzieło Macieja Nowickiego doprowadzone do ruiny

    Dziś projekty wybitnego architekta znajdują się w najważniejszych książkach o modernizmie, w Wiedniu trwa wystawa retrospektywna jego twórczości. Tymczasem jedyny budynek Nowickiego w Warszawie, Klub Sportowy "Orzeł", stał się skupiskiem bezdomnych i chuliganów