betonowa kostka

  • Zieleń posadzona na skarpach lub w dużych donicach z jednej strony sprawia wrażenie bujniejszej, z drugiej - starannie uporządkowanej

    Mniej typowe zadania dla kostki betonowej

    Betonową kostkę brukową warto wykorzystać nie tylko do wykonania podjazdów i ścieżek, ale również obrzeży klombów, schodków czy murków, które pozwalają urozmaicić ogród w nawet najbardziej monotonnym i płaskim otoczeniu.

  • Nie zwlekaj. Głosuj na buble architektoniczne

    Rozpoczęła się druga edycja antyplebiscytu Betonowa Kostka na najgorszą budowlę w aglomeracji śląskiej. Jeśli na twojej ulicy postawiono koszmar architektoniczny albo podczas remontu zniszczono piękny zabytek - zgłoś go do nagrody. Niech osoby szpecące nasze miasta nie czują się bezkarne!