domino

  • Zespół segmentów mieszkalnych dla osób w podeszłym wieku w Stargardzie Szczecińskim, projekt- DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

    Architektura dla seniora. Pierwszy taki budynek w Polsce

    Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) w Stargardzie Szczecińskim zaangażowało się w realizację społecznego programu 55+. W jego ramach Grupa Architektoniczna DOMINO stworzyła pierwszy dom dla seniorów, zaprojektowany z myślą o mieszkańcach w podeszłym wieku.

  • szczecin, urbanistyka

    Szczecin - miasto portowe na miarę XXI wieku

    Szczecin ma szansę na odbudowę w skali Hamburga. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródodrza jest właśnie wyłożony do publicznego wglądu w urzędzie miejskim.