gołosłowie architekci studio autorskie

  • ovo grąbczewscy architekci, konkurs, goczołowie architekci studio autorskie, nagroda, europe 40 under 40

    Europe 40 Under 40: sześć polskich wyróżnień!

    W zeszłym roku dwóch - w tym aż sześciu Polaków otrzymało laur nagrody EUROPE 40 UNDER 40 przyznawanej najlepiej zapowiadającym się europejskim projektantom poniżej czterdziestego roku życia.