mero

  • Współczesna wizualizacja pokazująca niezrealizowane przedwojenne plany budowy metra w Warszawie, wiz. Kamil Czapski

    Stacja Muranów. Metro nieistniejące [WYSTAWA]

    Jak wyglądałaby Warszawa, gdyby budowa metra rozpoczęła się już w latach dwudziestych, trzydziestych czy pięćdziesiątych? Gdzie planowano lokację stacji kolei podziemnej przed wojną i tuż po niej?