ruina

  • op architekten, poplawski, chrzelice, zamek

    Centrum Dialogu Kultur w średniowiecznej ruinie

    Średniowieczny zamek w Chrzelicach przez kilkaset lat przechodził z rąk do rąk i powoli popadał w ruinę. Koncepcję przekształcenia zabytku stworzył Wojciech Popławski z pracowni architektonicznej OP Architekten.