skłoting

  • 'Kolektyw Przychodnia zdeklarował, że sformalizuje się jedynie wtedy, gdy miasto powoła Okrągły Stół Mieszkaniowy' - mówi Maja Karina Rozbicka z kolektywu Przycho

    Okupacja przestrzeni miejskiej

    Warszawski skłot przy ul. Skorupki 6 to najmłodszy tego typu kolektyw w stolicy. O jego działalności opowiada Maja Karina Rozbicka z kolektywu Przychodnia.