chetwood

  • Chetwood Associates

    Rosja z wiatrem

    Na terenie największego jeziora w Europie wybudowana może zostać wkrótce ogromna tama. Wiadomość nie zaliczałaby się może do kategorii wybitnie interesujących gdyby nie fakt, że ogromny żagiel zawiśnie ponad wodami jeziora Ładoga - tworząc pierwszą na świecie tamę wiatrową.